Προγράμματα Κινητικότητας

Νέο Πρόγραμμα στην Cluj-Napoca της Ρουμανίας, 25 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου, με τίτλο: ”Urban Consultation in Youth Friendly Cities”

Νέο Πρόγραμμα στην Cluj-Napoca της Ρουμανίας, 25 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου, με τίτλο: ”Urban Consultation in Youth Friendly Cities” στο πλαίσιο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας!

Το πρόγραμμα έχει 5 κύριους άξονες: 1) συμμετοχή στα κοινά, 2) συμμετοχή των πολιτών, 3) συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή, 4) ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και 5) συμμετοχή και επιχειρηματικότητα. Επικεντρώνεται κυρίως στο πρώτο στάδιο της συμμετοχής, το οποίο είναι η διαβούλευση.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για το μέλλον εμπλέκοντας τους νέους στους μηχανισμούς διαβούλευσης των Ευρωπαϊκών αστικών δομών. Ειδικότεροι στόχοι είναι:
– η δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικής και ενός επιχειρησιακού δικτύου οργανώσεων στον τομέα των μηχανισμών διαβούλευσης για τη βελτίωση της συμμετοχής των νέων, καθώς και ενός χαρτοφυλακίου νέων και ενισχυμένων σχεδίων και πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των νέων που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο.
– η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των πόλεων που έχουν λάβει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, αναφορικά με έργα και ενέργειες στις οποίες συμμετέχουν νέοι σε συμμετοχικές διαδικασίες.
– η παροχή άμεσης πρόσβασης των Ευρωπαίων εργαζομένων σε θέματα νεολαίας στα τρέχοντα προγράμματα που αφορούν τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Νεολαίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες:
– κατανόηση σε βάθος της έννοιας της συμμετοχής των νέων γενικότερα,
– καλύτερη κατανόηση των βελτιωμένων μηχανισμών διαβούλευσης με τους νέους,
– ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας,
– ανάπτυξη κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της εργασίας,
– η ανάδειξη ιδεών και προτάσεων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νέων,
– ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργασία σε ένα διεθνές πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν νέοι και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας από το Torino/Ιταλία (European Youth Capital 2010), τη Braga/Πορτογαλία (European Youth Capital 2012), το Maribor/Σλοβενία (European Youth Capital 2013), την Cluj-Napoca/Ρουμανία (European Youth Capital 2015), την Ganja/Αζερμπαϊτζάν (European Youth Capital 2016), τη Varna/Βουλγαρία (European Youth Capital 2017) το Cascais/Πορτογαλία (European Youth Capital 2018) και το Novi Sad/Σερβία (European Youth Capital 2019).

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με αποστολή 5 συμμετεχόντων που θα εκπροσωπούν την Θεσσαλονίκη (European Youth Capital 2014). Καλύπτονται όλα τα έξοδα.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να στείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σας, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr μέχρι την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018!

 

Πρόγραμμα στo Ιάσιο (Iasi) της Ρουμανίας, 25 Οκτωβρίου-02 Νοεμβρίου, με τίτλο: ”Upgrade Youth Work”!

city-view-of-iasi-romaniaΝέο Πρόγραμμα στo Ιάσιο (Iasi) της Ρουμανίας, 25 Οκτωβρίου-02 Νοεμβρίου, με τίτλο: ”Upgrade Youth Work”!

Το πρόγραμμα στοχεύει:
– Στην ανάπτυξη και εδραίωση διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εταίρων οργανώσεων;
2. Στο σχεδιασμό 3 καινοτόμων προτάσεων για προγράμματα συνεργασίας (Erasmus+) σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, την νεανική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και την πολιτική ζωή.
3. Στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού περιβάλλοντος διάχυσης πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών αναφορικά με την εξέλιξη του τομέα της Νεολαίας.
Η προσέγγιση των ανωτέρω ζητημάτων θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, και θα βασίζεται στη διαπολιτισμική επικοινωνία των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν νέοι από 11 Ευρωπαϊκά κράτη. Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με αποστολή 3 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών. Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή. Επιπλέον καλύπτονται τα οδοιπορικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια / τρένο / λεωφορείο) μέχρι το ποσό των 275 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016!

Iasi-Romania            Iasi

Απολογισμός του προγράμματος Erasmus+ “Equal Access for Labour Market”

Από τις 9 ως τις 19 Ν0οεμβρίου 2015 έλαβε χώρα στο Ιάσιο της Ρουμανίας το πρόγραμμα «Equal Access for Labour Market» υπό την οργάνωση Kasta Morrely. Θέμα του προγράμματος κατάρτισης ήταν οι μη τυπικές μέθοδοι διδασκαλίας και οι δυνατότητες πιστοποίησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, αλλά και διάφορες θεματικές για ανισότητες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας για πολλές κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι μετανάστες. Το πρόγραμμα ήταν υπό την αιγίδα του Erasmus+ και καλύφθηκαν όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων.

Η ομαδική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο Δημαρχείο του Ιάσιου.

Η ομαδική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο Δημαρχείο του Ιάσιου.

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα με την UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκης, κατά το debate για την αξία της μη τυπικής μάθησης.

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα με την UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκης, κατά το debate για την αξία της μη τυπικής μάθησης.

Στο συγκεκριμένο training course συμμετείχαν, εκτός από την οργανώτρια Kasta Morrely και την UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκης εκ μέρους της Ελλάδας, άλλες εφτά οργανώσεις: η EuroDEMOS (Ρουμανία) η Scambieuropei (Ιταλία), η Youth Alliance (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), η IRRSA (Βουλγαρία), η Geoclub (Πορτογαλία), η Centrum Aktywnosci Tworczej (Πολωνία), καθώς και η Express Yourself (Λετονία). Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώθηκαν και διαπολιτισμικές δράσεις, όπως διεθνές δείπνο, εκπαιδευτική εκδρομή και κοινές έξοδοι, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους ως άτομα και ως κουλτούρες.

Το Ιάσιο είναι μια ιστορική πόλη, η παλιά πρωτεύουσα της Μολδοβλαχίας, και ένας τόπος με εμφανή το πολυπολιτισμικό παρελθόν του και την φαναριώτικη επιρροή του. Η πόλη είναι πανέμορφη και ζωντανή και βρίθει επιβλητικών κτηρίων με μεγάλο παρελθόν, όπως το Μέγαρο του Πολιτισμού (Palatul Culturii), το Δημαρχείο της, την Μητρόπολη της Αγίας Παρασκευής, το Μολδαβικό Μουσείο (Complexul Muzeal National Moldova), και το πρώτο ρουμανικό πανεπιστήμιο. Χώροι όπως ο τεράστιος Βοτανικός Κήπος, βυζαντινές μονές και ρουμανικές εκκλησίες, και κοντινά γραφικά χωριά συμπληρώνουν το τοπίο και ομόρφυναν τις ημέρες μας στο Ιάσιο. Παράλληλα, υπάρχουν πολύ μοντέρνα κτήρια, όπως τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, το Iulius Mall και το Palas Mall, ενώ το πρόσφατο σοβιετικό παρελθόν είναι επίσης έκδηλο στην αρχιτεκτονική και δομή της πόλης και άφησε και αυτό την σφραγίδα του στην αισθητική πολυμορφία του Ιάσιου.

Το πρόγραμμά μας περιελάμβανε μια σειρά από δράσεις και ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η παρατηρητικότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα, το ομαδικό πνεύμα, η οργάνωση, η ανεκτικότητα, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η πολυγλωσσία και άλλες, σε συνάρτηση με τις οκτώ «Δεξιότητες-Κλειδιά για την Δια Βίου Μάθησιν» που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει («Eight Key Competences for Lifelong Learning»). Με εξαίρεση κάποιες παρουσιάσεις, το σύνολο των δράσεων και ασκήσεών μας ήταν μέθοδοι μη τυπικής διδασκαλίας – η θεμελιώδης σκέψη είναι πως σε έναν κόσμο όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και στις τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης, παράλληλα με τις γνώσεις μας πρέπει πλέον να προάγουμε και τις δεξιότητές και ικανότητές μας, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και χρήσιμοι στην κοινωνία, αξιοποιώντας τις μη τυπικές μεθόδους μάθησης. Επισκεφθήκαμε το κέντρο κοινωνικής αλληλεγγύης του Ιασίου, μια δημόσια υπηρεσία της Ρουμανίας για την μείωση των κοινωνικών χασμάτων, και λάβαμε μέρος σε debate για την αξία της μη τυπικής διδασκαλίας στο Δημαρχείο της πόλης. Επίσης, οι συμμετέχοντες έλαβαν μαθήματα στην μεθοδολογία της μη τυπικής διδασκαλίας, και έπειτα οργάνωσαν μια δική τους σχετική μέθοδο, την οποία και εφήρμοσαν στο Αγροτικό Λύκειο Mihail Kogalniceanu της Miroslava, ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα σχολεία της περιοχής. Τέλος, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα training, όσον αφορά θέματα αναζήτησής τους, οργάνωσής τους, προώθησής τους και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων.

έσα από το συγκεκριμένο project οι συμμετέχοντες αποκόμισαν πολλές εμπειρίες, δεξιότητες και άλλα θετικά. Γνωρίσαμε την ρουμανική κουλτούρα στο πιο κομβικό σημείο της, την ιστορική πρωτεύουσα της Μολδοβλαχίας, αποκτήσαμε νέους φίλους από πάρα πολλές χώρες, κάποιες από αυτές πολύ μακρινές μας, βελτιώσαμε τις επαγγελματικές μας προοπτικές, εξασκήσαμε τα αγγλικά μας και εμπλουτίσαμε το βιογραφικό μας. Κυριότερα όλων, όμως, διευρύναμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες και νοιώσαμε περισσότερο Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες του κόσμου. Σε όλην την προετοιμασία και διαδικασία μας διευκόλυνε το προσωπικό της Kasta Morrely και η διοίκηση της UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε χωρίς άγχος να αποδώσουμε και να πάρουμε το μέγιστο δυνατό από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που θα μείνει στην μνήμη μας ως γλυκιά ανάμνηση.

Γράφει ο ΑΛέξανδρος Αποστολίδης, επικεφαλής της Ελληνικής ομάδας,
τελειόφοιτος Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. Πειραιώς

Πρόγραμμα «Innovative Tools for Peace Education», Κίεβο, Ουκρανία

Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ στο Κίεβο της Ουκρανίας, 29 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2015, με τίτλο: «Innovative Tools for Peace Education»!

Το πρόγραμμα επιδιώκει να:
– εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση καινοτόμων εργαλείων για την παιδαγωγική της ειρήνης,
– προωθήσει τις καλές πρακτικές στον τομέα της απασχόλησης των νέων,
– προάγει την «Ανατολική Συνεργασία» μεταξύ Ε.Ε. και Ουκρανίας στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών και της απασχόλησης των νέων,
– ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στις οργανώσεις νεολαίας των κρατών μελών της Ε.Ε. και της Ουκρανίας, κ.α.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι πολυεπίπεδη και θα βασίζεται στην ομαδική εργασία και στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Θα προάγει τη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και θα στηρίζεται στη βιωματική και τη μη-τυπική μάθηση.

Το πρόγραμμα «Innovative Tools for Peace Education» αποτελεί μια πρωτοβουλία της οργάνωσης «Crossing Borders» που εδρεύει στη Δανία και αποτελεί τον επικεφαλής του προγράμματος. Φορέας υποδοχής και υλοποίησης θα είναι η οργάνωση «Rodyna» που εδρεύει στο Κίεβο της Ουκρανίας. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν νέοι από την Αρμενία, τη Δανία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Ισπανία, την Τουρκία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

Η ελληνική αποστολή θα οργανωθεί από τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για 3 άτομα (ηλικίας 18+). Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση αγγλικών. Θα μετρήσει θετικά η συνάφεια του αντικειμένου του προγράμματος με το γνωστικό αντικείμενο ή τα ενδιαφέροντα των αιτούντων.

Kαλύπτεται εξ’ ολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα μέχρι το ποσό των 260 ευρώ. Υπάρχει ένα προκαθορισμένο κόστος συμμετοχής από το πρόγραμμα, που ανέρχεται στα 20 ευρώ και θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό αποζημίωσης για τα μεταφορικά έξοδα που θα λάβει ο κάθε συμμετέχοντας.

Για τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε αποστείλετε τα εξής, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email:
– βιογραφικό (κατά προτίμηση μορφή europass),
– σύντομο motivation letter (κατά προτίμηση στα αγγλικά).
Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr μέχρι τις 23 Απριλίου 2015!

air-balloon-flight-over-kiev-ukraine-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA _Top_view_of_Kiev_069657_

Απολογισμός του προγράμματος Erasmus+ «Europe Entrepreneur»

Από 23 ως 29 Μαρτίου 2015 έλαβε χώρα στη Μπράγκα της Πορτογαλίας το “Europe Entrepreneur”, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+, με συμμετέχοντες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Λετονία, την Ρουμανία, το Αζερμπαϊτζάν, την Σλοβενία και φυσικά την Πορτογαλία.

Φτάνοντας στην Μπράγκα, το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιεί κανείς είναι ότι πρόκειται για μια όμορφη αλλά πάρα πολύ ήσυχη πόλη! Μια μικρή πόλη, αν και η τέταρτη μεγαλύτερη της Πορτογαλίας, γεμάτη καθολικές εκκλησίες και ελάχιστη κίνηση στους πλακόστρωτους δρόμους της.

11131987_10205173837977556_476900702_n

Το πρόγραμμα είχε ως στόχους την ανάδειξη της συμμετοχής των νέων στις πολιτικές νεολαίας, την εμπλοκή των νέων στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις τοπικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και την ενθάρρυνση ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης μέσα από εργαλεία και πρακτικές μη-τυπικής μάθησης.

Σημειώνεται ότι η επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει οπωσδήποτε business και εταιρίες. Όπως μάθαμε στο πρόγραμμα, η επιχειρηματικότητα είναι τρόπος σκέψεις και δράσης, είναι η δυνατότητα του να δημιουργείς μια ομάδα που να μπορεί να συνεργαστεί (team building), να μπορείς να αλλάζεις τα σχέδιά σου ξανά και ξανά ενσωματώνοντας νέα δεδομένα και πληροφορίες χωρίς να χάνεις το στόχο σου, δηλαδή να προσαρμόζεσαι.

Πώς έγιναν λοιπόν αυτά στην πράξη; Αφού γνωριστήκαμε μέσω παιχνιδιών και δραστηριοτήτων (ναι, μέχρι και οι συστάσεις δεν γίνονται με τον τυπικό τρόπο «είμαι ο Δημήτρης και είμαι από την Ελλάδα, χάρηκα»!), ο Κάρλος, ο συντονιστής μας, μας έβαλε να παίξουμε κάποια παιχνίδια τα οποία αρχικά μας φάνηκαν κάπως περίεργα για τις ηλικίες μας αλλά στο τέλος κάθε παιχνιδιού-πρόκλησης μας εξηγούσε πώς αυτό σχετίζεται με το team building και την επιχειρηματικότητα. Το γεγονός ότι στο τέλος κάθε πρόκλησης μαθαίναμε την αξία της, την έκανε να μένει στο μυαλό μας με έναν πολύ όμορφο τρόπο και να ανυπομονούμε για την επόμενη.

11137740_10205173839137585_1987049771_oΣε αυτό το σημείο αναφέρεται μια πρόκληση, η πιο χαρακτηριστική η οποία έμεινε στα μυαλά όλων, το marshmallow challenge! Χωριστήκαμε λοιπόν σε τυχαίες ομάδες και δόθηκαν από 5 μακαρόνια, λίγος σπάγκος, κολλητική ταινία και ένα ζαχαρωτό (marshmallow) στην κάθε ομάδα. Σκοπός ήταν να φτιάξουμε μια χειροτεχνία με το ζαχαρωτό στην κορυφή. Η ομάδα που θα είχε το ζαχαρωτό της πιο ψηλά θα κέρδιζε την πρόκληση. Στο τέλος της πρόκλησης ο Κάρλος μας έδειξε έναν πίνακα στον οποίο ήταν ήδη γραμμένα όσα έγιναν, δηλαδή το γιατί κάποιοι απέτυχαν από την αρχή, γιατί κάποιοι ενώ ξεκίνησαν δυναμικά η κατασκευή τους διαλύθηκε την τελευταία στιγμή και φυσικά ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν κάποιους στην νίκη.

Μας έκανε εντύπωση το πώς είναι δυνατόν να είναι καταγεγραμμένα με τέτοια λεπτομέρεια όσα συνέβησαν! Το marshmallow challenge είναι ένα πείραμα που διεξάγεται παντού στον κόσμο με σκοπό να προσομοιάσει την ομάδα εργασίας σε μια start up επιχείρηση και να αναδείξει βιωματικά το πώς και το γιατί μια επιχείρηση είναι επιτυχής ή όχι και πώς αυτό σχετίζεται με την ομάδα εργασίας, έτσι τα στατιστικά ήταν καταγεγραμμένα εκ των προτέρων (μπορείτε να το ψάξετε στο ίντερνετ για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα).

Μετά την λήξη της πρόκλησης μας επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Pedro Passos Coelho, ο οποίος μας έδωσε κάποιες επιχειρηματικές συμβουλές!

Τις γνώσεις και τα εργαλεία που αποκτήσαμε από τις δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης τις αξιοποιήσαμε στον εθνικό διαγωνισμό CANstruction όπου κατασκευάσαμε το λογότυπο Erasmus+ με κονσέρβες οι οποίες δόθηκαν στη συνέχεια σε τράπεζα τροφίμων για άπορους.

Κατά τη διαμονή μας στην Μπράγκα γευτήκαμε ντόπιες λιχουδιές και κρασιά, συναναστραφήκαμε με τους ντόπιους και επισκεφτήκαμε τα αξιοθέατά της με πιο μαγευτικά την καθολική εκκλησία Bom Jesus do Monte και την εκκλησία της Παναγίας στον λόφο της πόλης . Η εκκλησία σε συνδυασμό με τη θέα σου προκαλούσε δέος: ένας τεράστιος ήλιος να δύει στον ατλαντικό!

Η εμπειρία ήταν αξέχαστη και οι σελίδες δεν φτάνουν για να περιγράψει κανείς επακριβώς τα όσα είδε, βίωσε και έμαθε. Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ προσφέρουν έναν συνδυασμό ταξιδιού, γνώσεων, δικτύωσης και εξερεύνησης και συστήνονται ανεπιφύλαχτα σε όλους.

11139844_10205173834777476_538818387_n

 

Γράφει ο Δημήτρης Καλούτσικος, μέλος της Ελληνικής ομάδας

Πρόγραμμα, «International Village», Batman, Turkey

Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ στην πόλη Batman στα ανατολικά της Τουρκίας, 1-8 Μαΐου 2015, με τίτλο: ”International Village”! Η πόλη Batman τοποθετείται στην περιοχή της αρχαίας Καππαδοκίας και κατοικείται από το 500 π.χ. Κατά τον 11ο και 12ο αιώνα αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους εμπορευματικούς σταθμούς στο πλαίσιο του Δρόμου του Μεταξιού που ένωνε την Ανατολή με τη Δύση.

Batman-cappadociaturkeytravel
Το πρόγραμμα επιδιώκει την προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του ρόλου του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη στην προάσπιση και διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι πολυεπίπεδη και θα βασίζεται στην ομαδική εργασία και στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Θα προάγει τη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και θα στηρίζεται στη βιωματική και τη μη-τυπική μάθηση.

Από τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης μπορούν να συμμετάσχουν 6 άτομα (ηλικίας 18+). Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή, η καλή γνώση αγγλικών.

Kαλύπτεται εξ’ ολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια μέσω Άγκυρας ή Κωνσταντινούπολης) μέχρι το ποσό των 170 ευρώ.

Απονέμεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό Youthpass.

Για τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr μέχρι το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015!

Περισσότερες πληροφορίες για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή: http://www.cappadociaturkey.travel/places-to-go/batman.html

    Hasankeyf-An-Ancient-City-in-Batman-Turkey1

batman

Πρόγραμμα «Coach at Work», Vienna, Austria

 Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ στη Βιέννη της Αυστρίας, 9-17 Απριλίου 2015, με τίτλο: ”Coach at Work”!

Το πρόγραμμα θα αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων εκπαιδευτών, καθώς επιδιωκόμενος στόχος είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών και ηγετικών ικανοτήτων των ατόμων που εργάζονται σε οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα νεολαίας. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε θέματα νεανικής απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Vienna23Η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι πολυεπίπεδη και θα βασίζεται στην ομαδική εργασία και στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Θα προάγει τη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και θα στηρίζεται στη βιωματική και τη μη-τυπική μάθηση.

Από τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης μπορούν να συμμετάσχουν 2 άτομα (ηλικίας 18+). Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή, η επιβεβαιωμένη εμπειρία εργασίας σε οργανώσεις ή φορείς που ασχολούνται με θέματα νεολαίας και η πολύ καλή γνώση αγγλικών. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό (η εκπαίδευση θα διαρκεί καθημερινά περίπου 9 ώρες) και η παρουσία είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του.

vienna-centre-tommaso-nervegnaΟι συμμετέχοντες καλούνται να καταβάλλουν κατά την άφιξη τους στη Βιέννη κόστος συμμετοχής ύψους 50 ευρώ, το οποίο καλύπτει εξολοκλήρου τη διαμονή, τη διατροφή και τις λοιπές παροχές κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπλέον καλύπτονται τα οδοιπορικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια / τρένο / λεωφορείο) μέχρι το ποσό των 275 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr μέχρι την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015!

Vienna3

Πρόγραμμα «Methodologies on Youth Social Entrepreneurship” Malaga, Spain

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα “Methodologies on Youth Social Entrepreneurship”/ ERASMUS+ που θα πραγματοποιηθεί 9-15 Μαρτίου 2015 στην πόλη Μάλαγα της Ισπανίας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχους: την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στους νέους, την ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και την ανάπτυξη σχετικών νέων εργαλείων και στρατηγικές για τη βελτίωση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Οι 3 συμμετέχοντες θα πρέπει κάπως να σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία, άμεσα ή έμμεσα.

Καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή, ενώ παρέχεται το ποσό των 360 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε άμεσα στο stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας και γιατί θέλετε να συμμετάσχετε (brief motivation letter). Δηλώσεις συμμετοχής αυστηρά ως την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου!

10427225_793866630661798_324277253554092302_n

«Europe Enterpreneur», Braga, Portugal

1461555_781261738588954_6239350914834182771_nΔηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ “Europe Enterpreneur” που θα πραγματοποιηθεί 23-29 Μαρτίου 2015 στην πόλη Μπράγκα της 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχους: την ανάδειξη της συμμετοχής των νέων στις πολιτικές νεολαίας, την εμπλοκή των νέων στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις τοπικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και την ενθάρρυνση ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης μέσα από εργαλεία και πρακτικές μη-τυπικής μάθησης.Πορτογαλίας.

Καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή, ενώ παρέχεται το ποσό των 360 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε άμεσα στο peri@unescoyouth.gr επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας. Δηλώσεις συμμετοχής ως και 22 Ιανουαρίου! 

10940444_781261781922283_1908019882250813082_n

10923506_781261748588953_3363904651505050941_n

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Festival of Common Cultures” στην περιοχή των Τιράνων, στην Αλβανία,2-10 Ιουνίου 2014.

Η ιδέα για τη διοργάνωση του εν λόγω προγράμματος ήρθε από μια ομάδα εθελοντών της ΜΚΟ υποδοχής, οι οποίοι εργάζονται με παιδιά Ρομά και νέους που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας των περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας .Η ομάδα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με άλλους νέους και νέες από άλλες χώρες , προκειμένου να βρουν τα εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση των κοινών αξιών σε μια κοινωνία.Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα βοηθήσει επίσης την τοπική κοινότητα να κατανοήσει την έννοια του σεβασμού των αξιών και την ανάγκη για καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

– Στην διερεύνηση των καταστάσεων και των συνθηκών στις οποίες διαβιούν οι ευάλωτες ομάδες (όπως άτομα με ειδικές ομάδες, LGBT, Ρομά) και να προτείνει λύσεις

– Στην προώθηση των κοινών αξιών της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας μεταξύ των νέων που προέρχονται από διαφορετικές

πολιτιστικές ομάδες και χώρες.

– Στην προώθηση της ομαδικής και συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

– Στην ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus + και των ευκαιριών μη τυπικής εκπαίδευσης και ως εργαλείο υποστήριξης για διαπολιτισμικής μάθησης

– Στην ενίσχυση της ιδέας του ενεργού πολίτη, ειδικά για τους νέους, προκειμένου να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 5 άτομα, εκ των οποίων τα πέντε (4)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014.

tirana2