Προγράμματα Κινητικότητας

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cultures Crashing» στην στην πόλη της Kokkola, στη Φινλανδία, 15-23 Ιανουαρίου 2014.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cultures Crashing»  στην στην πόλη της Kokkola, στη Φινλανδία, 15-23 Ιανουαρίου 2014.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματική που αφορά στην πολυπολιτισμικότητα, την κατανόηση και τη διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών και συνηθειών.

Καθώς οι πολίτες του κόσμου συνδέονται όλο και συχνότερα μεταξύ τους, λόγω της παγκοσμιοποιημένης σύγχρονης διεθνούς σκηνής, τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο καλούνται να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους σε καθημερινή βάση. Η προσπάθεια για ενσωμάτωση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, συχνά φέρνει στην επιφάνεια εντάσεις, αντιθέσεις και συγκρούσεις καθώς προκύπτουν διαφορές στις αξίες και στους τρόπους σκέψης. Οι συγκρούσεις αυτές, είτε μικρές είτε μεγάλες σε ένταση, δεν παύουν να υπάρχουν και μάλιστα, δεν μπορούν να αποφευχθούν. Γι’ αυτό, ο στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες και να εφοδιαστούν με την κατάλληλη μεθοδολογία και με καινοτόμα εργαλεία, ώστε να δώσουν προσοχή στις πολιτισμικές διαφορές και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που θα προκύψουν από αυτές, στην καθημερινή ζωή, τον εργασιακό χώρο και την γενικότερη κοινωνική ζωή.

 

Στο πλαίσιο αυτό, 30 συμμετέχοντες από 10 διαφορετικές χώρες θα συναντηθοkokkola_024ύν στην πόλη της Kokkola για να εκπαιδευθούν και να ενημερωθούν στις παραπάνω θεματικές.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία, προσομοιώσεις καταστάσεων, επισκέψεις σε τοπικές οργανώσεις, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 3 άτομα,άνω των 18 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.

 

213

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανάρτηση προέρχονται από την επίσημη σελίδα της πόλης Kokkola: https://www.kokkola.fi/en_GB/

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «East-West Migration in Contemporary Europe» στην πόλη της Τιφλίδας, στη Γεωργία, 12-19 Δεκεμβρίου 2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «East-West Migration in Contemporary Europe»  στην στην πόλη της Τιφλίδας, στη Γεωργία, 12-19 Δεκεμβρίου 2013.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματική που αφορά στην μετανάστευση και την κινητικότητα των νέων στην σύγχρονη Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, 30 συμμετέχοντες από 10 διαφορετικές χώρες θα συναντηθούν στην πόλη της Τυφλίδας για να εκπαιδευθούν, να ενημερωθούν και να συζητήσουν για το φαινόμενο της μετανάστευσης και της κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 3 άτομα,ηλικίας 18-30 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013.

 

Tbilisi_sunset-6

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Disabled Snowman», στην πόλη της Lviv, στην Ουκρανία, 13-21 Δεκεμβρίου 2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Disabled Snowman” στην στην πόλη Lviv της Ουκρανίας, 13-21 Δεκεμβρίου 2013.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την μετανάστευση και το θέμα της ανεργίας των νέων μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτό, 38 συμμετέχοντες από 6 διαφορετικές χώρες (Γεωργία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία, Πολωνία, Τουρκία) θα συναντηθούν στην πόλη της Lviv για να συζητήσουν για το φαινόμενο της μετανάστευσης και την ανεργία των νέων, χρησιμοποιώντας εργαλεία μη τυπικής μάθησης κκαι γνωρίζοντας νέους τρόπους και μεθόδους, ώστε να προβάλλουν και να αναδείξουν το εν λόγω θέμα και στις τοπικές κοινωνίες, απ΄όπου προέρχονται.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 6 άτομα,ηλικίας 18-25 ετών, και 1 άτομο ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013.

 

Φωτογραφίες από την επίσημη σελίδα τουριστικής προβολής της πόλης Lviv (http://lviv.travel/en/index)

 

ArticleImages_1445_Lviv008 ArticleImages_1999__DYB0018 ArticleImages_1999_Lviv-opera-house

Νέο Πρόγραμμα με τίτλο “Active Citizensip, European Parliament Elections and Youth”, στην πόλη Muş της Τουρκίας 21-28/10/2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Active Citizensip, European Parliament Elections and Youth” στην στην πόλη Muş της Τουρκίας, 21-28 Οκτωβρίου 2013.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση και την ενδυνάμωση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής καθώς και για την μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η εμβάθυνση της κατανόησης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και των καθοριστικών παραγόντων που συμβάλλουν και επηρεάζουν αυτήν. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη σημασία των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της συμμετοχής της νεολαίας σε αυτές, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική τους συμμετοχή και συμβάλλουν με τη σειρά τους στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 2 άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

safe_image

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Act together for Equal Participation», στο Μπακού του Αζερμπαιτζάν,18-23 Νοεμβρίου 2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Act together for Equal Participation», στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν,18-23 Νοεμβρίου 2013.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνει η διεθνής οργάνωση «Great Silk Way International Youth Union», και στο στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες θα προσλάβουν μια σειρά δεξιοτήτων και θα εκπαιδευθούν με εργαλεία κατάλληλα ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης αποκλεισμένων από το σύνολο νέων (νέοι μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, εσωτερικά εκτοπισμένοι), της ισότιμης συμμετοχή των νέων, του αμοιβαίου σεβασμού, της διαπολιτισμικής μάθησης καθώς επίσης, θα εφοδιαστούν με πρακτικές και ιδέες για την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

480710_394692077245924_11272015_n

Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι η Αγγλική.

 

Τρεις (3) κενές θέσεις υπάρχουν για το εν λόγω πρόγραμμα, για άτομα ηλικίας 18-29 ετών.

 

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 100% του κόστους μετάβασης. Δεν καλύπτονται τα έξοδα για τη βίζα, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο στη χώρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Παρακαλώ τα παραπάνω να σταλούν στην αγγλική γλώσσα. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013.

255219_394691647245967_918484214_n

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Cultural Rainbow” στην περιοχή του Ερζουρούμ, στην Τουρκία, το Νοέμβριο.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Cultural Rainbow” στην περιοχή του Ερζουρούμ, στην Τουρκία, το Νοέμβριο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής βασισμένο σε βασικά στοιχεία πολιτισμού και τέχνης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τονωθούν οι αξίες της αλληλεγγύης, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Το πρόγραμμα θα έχει τρεις βασικές παραμέτρους πάνω στις οποίες θα κινηθεί. Το τραγούδι, το θέατρο και τον χορό. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν τη δική τους χορογραφία, αλλά και να προετοιμάσουν ένα μικρό θεατρικό έργο και ένα μουσικό κομμάτι, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος παράστασης που θα παρουσιαστεί μπροστά στο τοπικό κοινό.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εργαλεία του χορού, του τραγουδιού και του θεάτρου.

 

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 6 άτομα, 3 αγόρια και 3 κορίτσια, εκ των οποίων τα πέντε (5)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η/ο αρχηγός της αποστολής θα κληθεί να λάβει μέρος και στην προπαρασκευαστική συνάντηση 11-13 Σεπτεμβρίου 2013. Το κυρίως πρόγραμμα θα λάβει χώρα το Νοέμβριο του 2013 και οι ημερομηνίες του θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής συνάντησης του Σεπτέμβρη.

 images

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για την προπαρασκευαστική συνάντηση, όπου θα λάβει μέρος ένα (1) άτομο ως αρχηγός, καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή και το 100% του κόστους μετάβασης.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα με σχετικό υπόβαθρο στο χορό, το θέατρο ή το τραγούδι. Ωστόσο, οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, αρκεί να έχει θέληση, όρεξη και ταλέντο να προετοιμαστεί για το εν λόγω πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013.

 

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Employment instead of Discrimination” στο Βελιγράδι της Σερβίας, 23-30 Σεπτεμβρίου 2013.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Employment instead of Discrimination” στο Βελιγράδι της Σερβίας, 23-30 Σεπτεμβρίου 2013.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που στόχο έχει να ενημερώσει και εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με το θέμα της εργασίας και της διάκρισης που ορισμένοι αντιμετωπίζουν ακόμα και για την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στην ανεργία των νέων εντός και εκτός της ΕΕ και πως αυτή μπορεί να περιοριστεί καθώς και ποια εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να μειωθούν ρατσιστικές αντιδράσεις και η νεανική ανεργία στις τοπικές κοινωνίες.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 4 άτομα ηλικίας 18-30 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

beograd nocu 4039

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cut the Distance» στην περιοχή Cassino της Ιταλίας, 21-28 Οκτωβρίου 2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Cut the Distance” στην περιοχή Cassino, στην Ιταλία, 21-28 Οκτωβρίου 2013. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην ιδέα της πολυπολιτισμικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι να καταρριφθούν κλασικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που συναντώνται στην Ευρώπη και τον κόσμο, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των νέων. Κατά τη διάρκεια των ημερήσιων δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού των πολιτισμών και θρησκειών. Επίσης, μέσω των δράσεων, θα μάθουν πως μπορούν να ασχοληθούν και προωθήσουν θέματα ποικιλομορφίας και πολυπολιτισμικότητας, πως θα κατανοήσουν άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο και πως, μέσω της κοινωνικής και προσωπικής τους δράσης, μπορούν να βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξη αυτών των ατόμων στις τοπικές κοινωνίες. Θα μάθετε πώς να ασχοληθεί με την ποικιλομορφία, πώς να καταλάβει τους ανθρώπους με διάφορους πολιτιστικό υπόβαθρο και να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Αρχικά, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εξερευνήσουν την πραγματικότητα της περιθωριοποίησης, της μισαλλοδοξίας και την επιρροή που αυτές ασκούν στην κοινωνική καθημερινότητά μας. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τους πρακτικούς τρόπους και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα σχετιζόμενα με τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία φαινόμενα, βοηθώντας στην οικοδόμηση τοπικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 6 άτομα, 3 αγόρια και 3 κορίτσια, εκ των οποίων τα πέντε (5)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η/ο αρχηγός της αποστολής θα κληθεί να λάβει μέρος και στην προπαρασκευαστική συνάντηση 15-18 Σεπτεμβρίου 2013.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

cassino

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την προπαρασκευαστική συνάντηση, όπου θα λάβει μέρος ένα (1) άτομο ως αρχηγός, καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή και το 100% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013.

 

Νέο πρόγραμμά με τίτλο «Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που σκοπό έχει χρησιμοποιώντας παιχνίδια και θεατρικά έργα και αξιοποιώντας τα με εναλλακτικό τρόπο να προωθήσει κοινές ευρωπαϊκές αξίες γύρω από τις θεματικές του περιβάλλοντος, της υγείας, του αθλητισμού, της πολυπολιτισμικότητας και της παράδοσης.

 

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 6 χώρες, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Ιταλία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια σειρά από δραστηριότητες μη-τυπικής μάθησης και το κύριο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εκείνο του παιχνιδιού και των θεατρικών πράξεων. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα διαρκές παιχνίδι όπου θα προωθούνται και θα προβάλλονται θέματα και προβληματισμοί σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, τον υγιεινό τρόπο ζωής, την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική συμπεριφορά.

 

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 2 άτομα ηλικίας 18-25 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013.

 

2422_poggiardo_1295071523

Πρόγραμμα ανταλλαγής στην Κωνσταντινούπολη 10-18 Οκτωβρίου 2010

Το πρόγραμμα είχε θεματολογία «Τα εθνικά πολιτιστικά μνημεία και η διαφύλαξής τους».

Την ομάδα αποτελούσαν: Η Ελένη Βλαχογιάννη  από Θεσσαλονίκη και αρχηγός της αποστολής, η Δήμητρα Ιακωβίδου  από Θεσσαλονίκη ,η Λία Καρελιάδου  από Κομοτηνή,η Δέσποινα Παρασκευοπούλου από Κομοτηνή, και η  Μαρίνα Παρασκελίδου απο ΚομοτηνήΟι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για πολλές επισκέψεις, πολλές βόλτες και ωραίες παρουσιάσεις σχετικά με τα πολιτιστικά μνημεία. Επίσης  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον έχει και το δημοσίευμα  τουρκικής εφημερίδας σχετικά με τη συγκεκριμένη προσπάθεια.!