Ρίξε μια ματιά!

Εθελοντική Πρακτική Άσκηση στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης προκηρύσσεται κύκλος εθελοντικής πρακτικής άσκησης για νέους ενδιαφερόμενους.

Η προκήρυξη αφορά πέντε άτομα ηλικίας από 18-30 ετών, τα οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του Ομίλου οι οποίες εντάσσονται στους τομείς δράσης της UNESCO (Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιστήμες, Επικοινωνία & Πληροφόρηση) και συνάδουν με τις προτεραιότητες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Κύριο αντικείμενο της άσκησης είναι η ενασχόληση με την υλοποίηση δράσεων στους θεματικούς άξονες της UNESCO, η ένταξη σε συλλογικές εθελοντικές δραστηριότητες, η διεύρυνση του πεδίου ενδιαφερόντων και η βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εθελοντική (μη αμειβόμενη) πρακτική άσκηση στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, αποστέλλετε email  με θέμα “Πρακτική Άσκηση – Όνομα Επώνυμο” (π.χ. Πρακτική Άσκηση – Γιάννης Παπαδόπουλος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr επισυνάπτοντας ένα βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση βιογραφικού Europass) και μια συνοδευτική επιστολή (motivation letter) ως 300 λέξεις, μέχρι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί θετικά η συνάφεια του αντικειμένου, η επαρκής γνώση των βασικών εφαρμογών του Microsoft office σε Η/Υ, αλλά και η ικανότητα χειρισμού ιστοσελίδων wordpress.

Απαιτείται ομαδικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας και βούληση εθελοντικής συνδρομής στις δράσεις του Ομίλου.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει επεξεργασία των αιτήσεων σε πρώτο στάδιο και θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης στην οποία θα κληθούν όσοι επιλεγούν για την επόμενη φάση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα ενημερωθούν με email.


ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η άσκηση διαρκεί 4 μήνες, από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2019. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια 20 ώρες την εβδομάδα. Είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε ασκουμένου (π.χ. απουσία λόγω συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, μαθήματα, συνέδριο ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα. Οι ώρες και οι μέρες συνεργασία θα διαμορφωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους ασκούμενους, σύμφωνα με τυχόν άλλες υποχρεώσεις τους.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με φυσική παρουσία στο γραφείο και στις εκδηλώσεις του Ομίλου.

Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μετάφραση κειμένων (ελληνικά/αγγλικά), υποστήριξη των εκδηλώσεων και δράσεων του Ομίλου (προετοιμασία, διεξαγωγή), έρευνα, αποδελτίωση και ανεύρεση πληροφοριών κ.α. Τα επιμέρους καθήκοντα,  θα οριστικοποιηθούν μετά την τελική επιλογή των υποψηφίων.

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, θα δοθεί πιστοποιητικό και συστατική για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία, θα αποκτήσουν εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, θα αναπτύξουν το ομαδικό τους πνεύμα και θα εξοικειωθούν με τα προγράμματα κινητικότητας νέων στο πλαίσιο του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, όπως προτεραιότητα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας (Erasmus+) που υλοποιεί ο Όμιλος και θα έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα τους.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης.

2ο εργαστήριο για την Αντιμετώπιση του Αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας – Θεσσαλονίκη, 4 με 7 Απριλίου 2019.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις που συντηρούν και εντείνουν τη βία και το ρατσισμό προς άτομα με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και εθνική προέλευση, καθώς και τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης κοινωνικών δράσεων. Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα υλοποιήσουν τις δικές τους κοινωνικές δράσεις οι οποίες θα προάγουν την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας και θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα, με όσο το δυνατόν λιγότερη ανάγκη πόρων με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες οι συμμετέχοντες/ουσες ζουν ή εργάζονται.

Διοργάνωση: Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη/Hellenic Platform for Development.*

Για πληροφορίες δείτε εδώ: https://www.facebook.com/events/297433960957771/?event_time_id=297433964291104

*Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη. 

 

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος

Παραμονή της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και με αφορμή και την καταστροφή του μνημείου του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου στο κεντρικό πάρκο της πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, παραθέτουμε την πρόταση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, όπως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Νεολαία στο Νόβι-Σαντ της Σερβίας τον Νοέμβριο του 2018. https://www.youthforum.org/motion-combating-anti-semitism-young-peoples-responsibility?fbclid=IwAR1IIl9qkkO_lWZLfuVf9YWnZZJNLip2NNrq60UTrKgAUttZNru9fdLR8x8

Είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας!

 

Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση – 24 Ιανουαρίου 2019

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε πρόσφατα (στις 3 Δεκεμβρίου 2018) την 24η Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη. 👩‍🏫🎒📚

Σε αυτόν τον σημερινό -πρώτο- εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας για την Εκπαίδευση,🌍 η UNESCO καλεί τις κυβερνήσεις των μελών της και όλους τους εταίρους της να θέσουν την ποιοτική εκπαίδευση ως κύρια προτεραιότητα παγκοσμίως.

Γνωρίστε τους 10 υπο-στόχους (στο πλαίσιο του Στόχου 4 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη) για την εξασφάλιση ανοικτής και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, με τη βοήθεια του Elyx, του πρώτου «Ψηφιακού Πρεσβευτή» του ΟΗΕ! 🗣💁‍♂️
#unsdgs #unitednations #unesco #educationforall#sustainabledevelopmentgoals #unescoyouthclubofthessaloniki #youth#educationday #education2030

 

Πρόσκληση συμμετοχής στο 16o International Youth Conference: «European Values for the Future of SEE countries».

Σας προσκαλέσουμε στο 16ο International Youth Conference με θέμα «European Values for the Future of SEE countries». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2018, στο Κρούσεβο της ΠΓΔΜ.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Youth Alliance-Krusevo με την υποστήριξη του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και τον τρόπο συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη να επικοινωνήσουν με τον φορέα υλοποίησης στο Facebook, στο Twitter, στο Skype (krusevo youth) και φυσικά μέσω email (conference2018@krusevoconference.org.mk).

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Αυγούστου 2018. Το προφίλ και τα ενδιαφέροντα των αιτούντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις απόψεις που θα αποκρυσταλλωθούν στη σχετική έκθεση ιδεών που θα συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής τους.

To International Youth Conference θα δώσει την ευκαιρία σε 58 συμμετέχοντες από 16 χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης να παρακολουθήσουν το Συνέδριο με πλήρη υποτροφία (80% των ταξιδιωτικών δαπανών και 100% των εξόδων διαμονής, διατροφής και του κόστους συμμετοχής). Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν λάβει πλήρη υποτροφία, θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο συνέδριο με μειωμένο κόστος συμμετοχής, βάσει των προσόντων και ενδιαφερόντων του.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συμμετέχει και υποστηρίζει από την αρχή την ιδιαίτερη αυτή προσπάθεια να έρθουν κοντά νέοι από διάφορες χώρες των Βαλκανίων προκειμένου να συνδιαλλαγούν για καίρια ζητήματα της εποχής μας.

Dear Sir/Madam,

It is our pleasure to invite you to the 16th edition of the International Youth Conference «European Values for the Future of SEE countries». The conference will take place from the 27th of September to 1st of October, 2018 traditionally in Krusevo, FYROM.

The event is organized by Youth Alliance-Krusevo supported by Stability Pact for South Eastern Europe, sponsored by Germany and CIVICA Mobilitas program, in partnership with the Friedrich Ebert Foundation.  Detailed information regarding the conference can be found on the project web site. Likewise you can contact us on FacebookTwitter, Skype (krusevo youth), mail

The application form is available on our web site and the application deadline is 25th of August, 2018. Regarding the selection criteria, the applicant’s background and interest for participation in the conference will be of great importance. One of the most relevant selection principle will be their opinions reflected in the essay as well as demonstrated dedication towards the multiplication of the conference results.

IYC is providing 58 participants from 16 SEE countries with an opportunity to attend the conference with a full bursary (80% of the travel costs and 100% accommodation and costs participation costs; no participation fee). “Early birds” will have much more opportunity to attend the conference with full bursary, therefore send your application as soon as possible. On the other hand, there will be a chance for participation on the conference with participation fee for all suitable candidates with a range of backgrounds, skillsets and nationalities.

We would like to invite you to disseminate this invitation as widely as possible to whomsoever might be interested to participate.

Best regards,

The International Youth Conference Team

Διημερίδα «Όλα τα παιδιά διαφορετικά και όλα ίσα στο σχολείο»

 

«Όλα τα παιδιά διαφορετικά και όλα ίσα στο σχολείο» είναι ο τίτλος της διημερίδας που διοργανώνουν τα Τμήματα Νομικής και Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα θρησκευτικά, πολιτικά και ατομικά δικαιώματα όλων των παιδιών, τα παιδιά πρόσφυγες στα σχολικά θρανία μετά τη μετανάστευση και την προσφυγιά, τα «διαφορετικά» παιδιά αλλά και οι παρεμβάσεις οργανώσεων που ασχολούνται με δικαιώματα παιδιών είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τη διημερίδα.

Οι εισηγήσεις της διημερίδας θα πραγματοποιηθούν από πανεπιστημιακούς καθηγητές που εξειδικεύονται στα προαναφερόμενα θέματα, από εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί και εργάζονται ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στις δομές φιλοξενίας ή στον αστικό ιστό, καθώς και από εκπροσώπους οργανώσεων και ΜΚΟ.

Η οργανωτική επιτροπή της διημερίδας αποτελείται από την Αν. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος «Έχω δικαιώματα στο σχολείο», Λίνα Παπαδοπούλου, την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του ΑΠΘ Ελένη Χοντολίδου και τον Ερευνητή και Υπ. Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Στέφανο Κατσούλη.

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στο: hodol@edlit.auth.gr μέχρι τις 23 Μαΐου 2018.

Ώρες διεξαγωγής της διημερίδας:

17:00 -21:00, την Παρασκευή 25 Μαΐου

10:00-13.:30, το Σάββατο 26 Μαΐου

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας.

Γνωρίζετε πως να αντιμετωπίσετε τη ρητορική μίσους στο Twitter; #trollsout

Η πλατφόρμα Get the Trolls Out έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ενημέρωση, καταγραφή και αντιμετώπιση περιστατικών ρητορικής μίσους στο Twitter και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην πλατφόρμα και να δείτε τον οδηγό που συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε φορέα ή άτομο που τάσσεται υπέρ της πολυφωνίας, του πλουραλισμού και της ειρηνικής συμβίωσης όλων μας στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

 

 

Συμμετοχή του Ομίλου σε Διημερίδα του Προγράμματος Erasmus+ I Have Right

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει στη Διημερίδα «Όλα τα παιδιά διαφορετικά και όλα ίσα στο σχολείο» στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ «I Have Rights» που υλοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Διημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Μαΐου 2018,​ στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου.

 

I Have Rights – Συμμετοχή ομάδας Ελλήνων εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Σιέννα

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές από διάφορες χώρες μαζεύτηκαν και μοιράστηκαν τις καλές τους πρακτικες αλλά και τις δυσκολίες τους στο πλαίσιο διδασκαλίας σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης: τυπική, άτυπη, επαγγελματική.

Χώρος φιλοξενίας η μεσαιωνική Σιέννα αλλά το εντελώς σύγχρονο Πανεπιστήμιο. Πρόγραμμα εξοντωτικό: 9.00-18.00 με μεσημεριανό διάλειμμα.

Είναι παρήγορο να βλέπει κανείς ότι δεν είναι η/ο μόνη/ος που δυσκολεύεται με τους «δύσκολους» μαθητές και μαθήτριες. Ο βιωματικός τρόπος προσέγγισης μέσω παιχνιδιών μας έφερε κοντά, καθώς συνεχίζαμε τις συζητήσεις μας στα μεσημεριανά διαλείμματα στις οστερίες και τα βράδια στα μπαρ.

Από την άλλη, το ξεκαθάρισμα της ορολογίας με τις πολύ εμπεριστατωμένες θεωρητικές εισηγήσεις κατανοήσαμε τη συνθετότητα της ετερότητας. Κρατώντας το ημερολόγιό μας το πρωί πίνοντας καφέ στην κεντρική πλατεία μας δινόταν η ευκαιρία να στοχαστούμε κριτικά πάνω σε όσα συζητήσαμε, κάναμε και νιώσαμε. Αυτή η μέθοδος συνετέλεσε στο να κατασταλάξουν μέσα μας όσα ήδη γνωρίζαμε και να κατανοήσουμε βαθειά όσα νέα μάθαμε.

Η έμφαση από το πρόγραμμα δόθηκε στην αλλαγή των αντιλήψεών μας μέσω γνώσης και ενσυναίσθησης. Από το γενικό πήγαμε στο ειδικό και μας ζητήθηκε να δουλέψουμε επί χάρτου συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η ανίχνευση του εαυτού μας και του παρελθόντος μας μάς φέρνει πιο κοντά στους «έτερους» μαθητές και μαθήτριές μας. Δεν είναι εύκολο να υποδεχτούμε στις τάξεις μας την ετερότητα κάθε μορφής. Μετά την πρώτη εύκολη θετική αποδοχή μας περιμένει πολλή δουλειά. Η κατ´ αρχήν θετική μας διάθεση είναι δεδομένη, όμως δεν αρκεί. Στο σεμινάριο μας δόθηκαν τα εργαλεία, οι καλές πρακτικές που θα μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τις στάσεις των μαθητών και μαθητριών μας ώστε αυτοί με τη σειρά τους να υποδεχτούν τους καινούριους συμμαθητές τους.

Γράφει η Καθηγήτρια Ελένη Χοντολίδου


Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι: Ελένη Χοντολίδου, Βασιλεία Ζωγραφάκη, Αθηνά Παπανικολάου, Λαμπρινή Κουφάκη και Νέλα Δεσπολάρι.


Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως associated partner στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Έχω Δικαιώματα”, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές τάξεις στη γνώση και κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξίας της μη-διάκρισης, αλλά και την καταγραφή καλών πρακτικών για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης ένταξης μεταναστών και μειονοτικών ομάδων στο σχολείο. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα: http://ihaverights.pixel-online.org/index.php

  

Έρευνα της UNESCO στο πλαίσιο του 10th UNESCO Youth Forum 

Το 10th UNESCO Youth Forum θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι  από 25-26 Οκτωβρίου 2017 (http://en.unesco.org/events/10th-unesco-youth-forum).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Forum η UNESCO ζητάει την άποψη των νέων απ’ όλο τον κόσμο ηλικίας 15 έως 35 ετών πάνω σε μια σειρά από απλές ερωτήσεις. Μπορείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή μέχρι τις 23 Ιουλίου 2017 στο  https://www.surveymonkey.com/r/YouthEngagementUNESCO