Νέα της UNESCO

Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Απρίλιος 2015]

Διεθνές συμπόσιο για το Σύστημα προειδοποίησης για Τσουνάμι.
Στις 20-21 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Χαβάη διεθνές συμπόσιο με θέμα το Σύστημα προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό. Το Σύστημα τελεί υπό την αιγίδα της Ωκεανογραφικής Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO (IOC). Το επιχειρησιακό κέντρο του συστήματος, που έχει τη βάση του στη Χαβάη, αξιολογεί την απειλή σε περίπτωση σεισμού και προειδοποιεί τις χώρες που πρόκειται να επηρεαστούν από πιθανό τσουνάμι. Το μοντέλο του Ειρηνικού έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για άλλα τρία συστήματα, που ξεκίνησαν μετά το φονικό τσουνάμι του Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των περιοχών που εκτίθενται περισσότερο, συμπεριλαμβανομένου του Ινδικού Ωκεανού, της Καραϊβικής, του Βόρειο-Ανατολικού Ατλαντικό και της Μεσογείου. Όμως, παρόλο που θεωρείται επιτυχές, εξακολουθεί να έχει κενά διότι ακόμη και αν μπορεί να ειδοποιεί τις εθνικές αρχές γρήγορα, το μήνυμα θα πρέπει στη συνέχεια να μεταδοθεί σε ευπαθείς παράκτιους πληθυσμούς για τους οποίους υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χτυπηθούν λίγα λεπτά μετά το σεισμό.

Πηγές: http://www.unesco.org/new/en/media-services/in-focus-articles/50-years-of-tsunami-warning-in-the-pacific 
http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1911:international-tsunami-symposium&catid=2153:its&Itemid=2596 

Εγχειρίδιο με θέμα «Παράκτιος Μπλε Άνθρακας: οι μέθοδοι για την εκτίμηση των αποθεμάτων άνθρακα και συντελεστές εκπομπών σε ριζοφόρα, αλμυρόβαλτους, και λιβάδια Ποσειδωνίας».
Τα παράκτια οικοσυστήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανθρώπινης ευημερίας και της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Έχει παρατηρηθεί ότι διάφορα είδη θαλάσσιων λιβαδιών απομονώνουν και αποθηκεύουν σημαντικές ποσότητες παράκτιου μπλε άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τον ωκεανό, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η συντήρηση και αποκατάσταση αυτών των παράκτιων οικοσυστημάτων είναι πολύ σημαντική αλλά οι χώρες δεν έχουν ενσωματώσει τον παράκτιο μπλε άνθρακα στην πολιτική τους για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή τις πολιτικές διαχείρισης και δράσεις των παράκτιων περιοχών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μια ομάδα από εμπειρογνώμονες, η Πρωτοβουλία για τον Μπλέ Άνθρακα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και η Διακυβερνητική Επιτροπή για τους Ωκεανούς (IOC) της UNESCO, παρήγαγαν ένα εγχειρίδιο. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει στους επιστήμονες και διαχειριστές παράκτιων περιοχών ένα πρακτικό εργαλείο για τη μέτρηση αποθεμάτων άνθρακα σε παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα με απώτερο στόχο να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ισχυρών δεδομένων του μπλε
άνθρακα.
Πηγή: http://en.unesco.org/news/coastal-blue-carbon-step-step-new-manual-measuring-assessing-and-analyzing-carbon-field-and-lab

Νέα της UNESCO “Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες” [Απρίλιος 2015]

01/04/2015
Στη Γενεύη, η Γενική Διευθύντρια τονίζει τις σχέσεις μεταξύ της πολιτιστικής πολυμορφίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Στις 31 Μαρτίου, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Irina Bokova, πήρε μέρος μαζί με άλλους αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Προστασία της Πολιτιστικής Πολυμορφίας».
Η κυρία Bokova αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Ιράκ, από όπου είχε μόλις επιστρέψει, λέγοντας πως τα γεγονότα εκεί όπως και στη Συρία είναι πρωτοφανή τόσο από ανθρωπιστικής όσο και ηθικής διάστασης καθώς αγγίζουν στην ουσία τα δικαιώματα του άνθρωπου αλλά και την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας.
Πηγή:http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/in_geneva_director_general_highlights_profound_links_between_cultural_diversity_and_the_protection_of_human_rights/#.VUXoyCHtmko

02/04/2015
Διεθνής Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη – Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο
Μήνυμα της κυρίας Irina Bokova, γενικής διευθύντρια της UNESCO με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, 6 Απριλίου 2015.
Η κυρία Bokova στο μήνυμα της αναφέρθηκε σε αυτό που είχε πει ο Nelson Mandela «Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο», λέγοντας πως χρειαζόμαστε αυτή τη δύναμη σήμερα περισσότερο από ποτέ για να ενισχύσουμε τους λόγους για μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και διαρκή ειρήνη. Επίσης στους δύσκολους και ασταθείς καιρούς, ο αθλητισμός έχει τη κινητήριο δύναμη για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των νέων, με αποτελέσματα που εκτείνονται πολύ πέρα και από τα γήπεδα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον αθλητισμό που φέρνει τις γυναίκες και τους άντρες από διαφορετικές κουλτούρες μαζί γύρω από αξίες όπως της ευγενούς άμιλλας, του αμοιβαίου σεβασμού και του ομαδικού πνεύματος.
Πηγή:http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/international_day_of_sport_for_development_and_peace_sport_has_the_power_to_change_the_world/#.VUXvUiHtmko

28/04/2015
Η νεολαία αλλά και συ διαμορφώνετε την ατζέντα για το 9ο φόρουμ Νεολαίας της UNESCO
Μέσα από τις απαντήσεις της online ερευνας που διεξήγαγε η UNESCO, 3668 νέες γυναίκες και άντρες έδειξαν τις προτιμήσεις τους για τη θεματική ατζέντα του 9ου Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 26 μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2015. Το θέμα του φόρουμ του φόρουμ είναι φέτος «Νέοι Πολίτες του κόσμου για ένα Βιώσιμο Πλανήτη».
Θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ άλλων είναι η εκπαίδευση και οι δεξιότητες για μια αειφόρο ανάπτυξη, η απασχολησιμότητα και η ανάπτυξη, η ποικιλομορφία και ο πολιτισμός της ειρήνης, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες κ.α. Επίσης δίνεται προτεραιότητα στο περιβάλλον και στην ευαισθητοποίηση μέσω των μέσων ενημέρωσης, την κινητοποίηση των παραδοσιακών γνώσεων και της νεολαίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Πηγή:http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/youth_defines_thematic_agenda_of_the_9th_unesco_youth_forum/#.VUXosCHtmko

Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Μάρτιος 2015]

UNESCO-IHP στο 7ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό – Νερό για το μέλλον μας
Το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό είναι η μεγαλύτερη διεθνής εκδήλωση που προωθεί ενέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο . Πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια σε συνεργασία με ιθύνοντες από όλες τις περιοχές του κόσμου ,δίνοντας λύσεις και τεχνογνωσία γύρω από το νερό. Από το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό η UNESCO – Διεθνές Υδρολογικό Πρόγραμμα (IHP) συμμετέχει ενεργά, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο σε τομείς όπως η διασυνοριακή διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η διαχείριση οικοσυστημάτων, η ποιότητα, η ρύπανση και η εκπαίδευση για το νερό. Από τον Απρίλιο 12-18 ,2015 το 7ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό «Νερό για το μέλλον μας» θα φιλοξενηθεί από τη Δημοκρατία της Κορέας και θα λάβει χώρα στο Daegu και Gyeongbuk.
Πηγή: http://en.unesco.org/events/unesco-ihp-7th-world-water-forum-water-our-future

Περιβαλλοντική Αλλαγή και Κοινωνία
Πριν από τη διάσκεψη του 2015 «Paris Climat», η UNESCO και η πανεπιστημιούπολη της Λατινικής Αμερικής Sciences Po διοργανώνουν μια εβδομάδα αφιερωμένη στην περιβαλλοντική αλλαγή και την κοινωνία, που θα πραγματοποιηθεί στο Πουατιέ στη Γαλλία, 23-27 Μαρτίου 2015.Το συμπόσιο θα κινηθεί γύρω από τέσσερις άξονες: γνώση, φαντασία, προσαρμογή, και διακυβέρνηση. Η εκδήλωση αυτή έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει πολίτες και ιδιαίτερα νέους.

Πηγή: http://en.unesco.org/events/environmental-change-and-society

Έκθεση για την Παγκόσμια Ανάπτυξη Νερού σε Νέο Δελχί
Ο πλανήτης αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα στην παροχή νερού , αν δεν βελτιωθεί δραστικά η διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η Έκθεση Ανάπτυξης Νερού του 2015 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου στο Νέο Δελχί (Ινδία), εγκαίρως για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου). Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό μας υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε επαρκή ποσότητα ασφαλούς νερού για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/launch_of_the_world_water_development_report_in_new_delhi/#.VSfgJvmsVqV

Νέα της UNESCO «Εκπαίδευση» [Ιανουάριος – Μάρτιος 2015]

19.1.2015: Η UNESCO γιορτάζει την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ένα σεμινάριο σχετικά με την προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών παιδιών και νέων.

Για να σηματοδοτήσει τον εορτασμό της Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της 25ης επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η UNESCO διοργάνωσε σεμινάριο που επικεντρώνεται στο δικαίωμα των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών (LGBT) παιδιών και το των νέων στην εκπαίδευση. Έλαβε χώρα στην UNESCO, στο Παρίσι, στις 10 Δεκεμβρίου του 2014 και το παρακολούθησαν περίπου 120 άτομα, που αντιπροσώπευσαν 25 κυβερνήσεις και 40 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_celebrates_human_rights_day_with_a_seminar_on_the_protection_of_the_right_to_education_of_lesbian_gay_bisexual_and_transgender_children_and_young_people/#.VSHM9PmsUZ8

25.1.2015: H Γενική διευθύντρια της UNESCO στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα «Διάλογος για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού».
Στις 26 Ιανουαρίου, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα, ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα «συνύπαρξής – Διάλογος στο πρόσωπο του βίαιου εξτρεμισμού», που διοργανώθηκε από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Σουηδίας και της Ινδονησίας στα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/director_general_at_the_un_in_new_york_to_participate_in_a_high_level_debate_on_dialogue_in_the_face_of_violent_extremism/#.VSHNFvmsUZ8

3.2.2015: Πρώτη συνεδρίαση για την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην Ουγκάντα μέσω της χρήσης τεχνολογιών χωρίς αποκλεισμούς.
Της UNESCO και η UNICEF μαζί με τους εθνικούς εταίρους ξεκίνησε την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχείρισης Πολιτικής Επιτροπής για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου για τη χρήση της τεχνολογίας χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρίες στην Ουγκάντα στις 27 Ιανουαρίου 2015. Το έργο χρηματοδοτείται από την εταιρική σχέση του ΟΗΕ για την Προώθηση τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες πλαισίου χρηματοδότησης. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της πολιτικής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων μέσω Inclusive τεχνολογία για να διασφαλίσει Συνεκπαίδευση και την πρόσβαση σε πληροφορίες στην Ουγκάντα.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/first_meeting_on_promoting_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_uganda_through_the_use_of_inclusive_technologies/#.VSVuePmsUZ8

18.2.2015: Περιφερειακή Υπουργική Διάσκεψη για την Εκπαίδευση μετά το 2015 – Ευρώπη και της Βόρειας Αμερική- Θα διεξαχθεί στο Παρίσι, 19 με 20 Φεβρουαρίου 2015.

Η UNESCO θα φέρει σε επαφή υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Υπουργείων Παιδείας και των υπουργείων της συνεργασίας και της ανάπτυξης από την ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική περιοχή, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, τις τράπεζες ανάπτυξης και τον ιδιωτικό τομέα για να συζητήσει την μετά το 2015 ατζέντα της εκπαίδευσης από περιφερειακή σκοπιά.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/regional_ministerial_conference_on_education_post_2015_european_and_north_american_states_to_be_held_in_paris_19_20_february_2015/#.VSVt2_msUZ8

24.2.2015: Ενώνουμε τις δυνάμεις για να κλείσει το χάσμα των φύλων στην εκπαίδευση.
Η Γενική Διευθύντρια Ιρίνα Μπόκοβα και η διευθύντρια του ΟΗΕ Phumzile Mlambo-Ngcuka συναντήθηκαν σήμερα με την ευκαιρία των εορτασμού της εβδομάδας Mobile Learning για να παρουσιάσουν ένα νέο πρόγραμμα, «Ενδυνάμωση των εφήβων κοριτσιών και νεαρών γυναικών μέσω της εκπαίδευσης», στα κράτη μέλη της UNESCO, στις 24 Φεβρουαρίου 2015.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/joining_forces_to_close_the_gender_gap_in_education/#.VSVty_msUZ8

11.3.2015: Το Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι ενισχύει την εκπαίδευση για όλους με Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα.
Η επιτυχής έναρξη της πρωτοβουλίας ΑΕΜ στη Σχολή Άνοιγμα – Αφρικής. Η UNESCO υποστήριξε το Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι, στην Κένυα, για να μετατρέψει τέσσερα μαθήματα από στατικό πρόγραμμα σε δυναμικά μέσα ηλεκτρονικής μάθησης και απελευθερώθηκε με μια ανοικτή άδεια που επιτρέπει στους χρήστες με ελεύθερη και νόμιμη πρόσβαση, τη χρήση και την προσαρμογή των υλικών. Τα μαθήματα φιλοξενούνται στο OER Commons Platform.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/oerisation_at_university_of_nairobi_kenya/#.VSVpI_msUZ8

17.3.2015: Η προώθηση του σεβασμού για τη διαφορετικότητα και την ανοχή: ποιες είναι οι υποσχόμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις;
Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, και διατηρούμενες εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις κόστισαν τη ζωή πολλών πολιτών σε όλο τον κόσμο, παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/promoting_respect_for_diversity_and_tolerance_what_are_the_promising_educational_approaches/#.VSVo8_msUZ8

24.3.2015: Η έκθεση της Παγκόσμιας Παρακολούθησης (GMR) το 2015- Εκπαίδευση για Όλους 2000-2015: Επιτεύγματα και Προκλήσεις.
Παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των έξι στόχων που έχουν τεθεί στο Ντακάρ κατά το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση. Στηρίζεται στο ποιες χώρες σημείωσαν ή όχι πρόοδο και εάν τα ενδιαφερόμενα μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Εξετάζει τους παράγοντες που επηρέασαν το ρυθμό της προόδου και προσδιορίζει βασικά διδάγματα για τη διαμόρφωση της μετά το 2015 ατζέντα της παγκόσμιας εκπαίδευσης.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/the_2015_global_monitoring_report_gmr_education_for_all_2000_2015_achievements_and_challenges/#.VSVo0fmsUZ8

Νέα της UNESCO «Επικοινωνία & Πληροφόρηση» [Μάρτιος 2015]

Το Συνέδριο διαδικτύου 2015 συζητά τη νέα μελέτη της UNESCO για το διαδίκτυο
Η μελέτη ήταν το αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας διαδικασίας διαβούλευσης που ακολούθησε την εντολή από 195 κράτη-μέλη της UNESCO για μια ολοκληρωμένη μελέτη σε θέματα που σχετίζονται με το Internet στο πλαίσιο της εντολής της UNESCO. Με την επωνυμία «συνδέοντας τις τελείες», η εκδήλωση παρείχε μια πλατφόρμα για να εξερευνήσουμε τα πορίσματα της μελέτης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την οριστικοποίησή του. Διαθέτει παρουσιάσεις από ένα ευρύ φάσμα ομιλητών από όλα τα μέρη του κόσμου.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/netconference_2015_debates_new_unesco_study_on_the_internet/#.VSaW2pMXWxw

«Χτίζοντας την ψηφιακή ασφάλεια για τη δημοσιογραφία»
“Χτίζοντας την ψηφιακή ασφάλεια για τη δημοσιογραφία: μια έρευνα επιλεγμένων θεμάτων” είναι ο νέος τίτλος της τέταρτης έκδοσης της σειράς «ελευθερία στο διαδίκτυο» της UNESCO. Παράλληλα με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της δημοσιογραφίας, που φέρνει πρωτοφανή οφέλη τόσο για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές της δημοσιογραφίας, υπάρχουν ανησυχητικές τάσεις που έχουν προκύψει. Η δημοσίευση αυτή προσδιορίζει επομένως τουλάχιστον 12 ψηφιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ή αυθαίρετης ψηφιακής επιτήρησης, εντοπισμού θέσης, και το λογισμικό και το υλικό εκμεταλλεύεται χωρίς τη γνώση του στόχου.

Κατά την εξέταση των περιπτώσεων παγκοσμίως, η δημοσίευση αυτή χρησιμεύει ως πόρος για μια σειρά από παράγοντες. Με λίγα λόγια, επιτηρεί τις εξελισσόμενες απειλές, και αξιολογεί προληπτικά, προστατευτικά και προληπτικά μέτρα. Αυτό δείχνει ότι η ψηφιακή ασφάλεια για τη δημοσιογραφία περιλαμβάνει, αλλά και ξεπερνά την τεχνική διάσταση. Η δημοσίευση αυτή παρέχει επίσης μια επισκόπηση των παραγόντων και των πρωτοβουλιών που εργάζονται για την αντιμετώπιση ψηφιακή ασφάλεια, καθώς και τον εντοπισμό των κενών στις γνώσεις που απαιτούν για την ευαισθητοποίηση.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/building_digital_safety_for_journalism_unesco_launches_a_new_publication/#.VSaXGZMXWxw

 

Νέα της UNESCO “Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες” [Μάρτιος 2015]

02/03/2015
Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO συζητά με τον Πάπα για τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο.

Η διευθύντρια της UNESCO Irina Bokova μαζί με αντιπροσωπία της UNESCO επισκέφτηκε την Αγία Έδρα.
Αυτή η επίσημη επίσκεψη πραγματοποιείται σε μία εποχή όπου οι κοινωνίες παρατηρούν προκλήσεις όσον αφορά τις αξίες της διαπολιτισμικότητας αλλά και της ανεκτικότητας.
Ο Πάπας συνεχάρη το έργο των Ηνωμένων Εθνών και δη της UNESCO όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που παίρνουν σχετικά με την εκπαίδευση, την ειρήνη και τον διαπολιτισμικό διάλογο.
Πηγή:http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/unesco_director_general_meets_pope_francis/#.VTIY-fmsWto

05/03/2015
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 2015 – Το μήνυμα της Irina Bokova, Γενικής Διευθύντριας της UNESCO με αφορμή την 8η Μαρτίου 2015.

Το 2015 σηματοδοτεί την 20η επέτειο από την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες που κορυφώθηκε με την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης. ΤΟ 1995, μέλη και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών(μέσα σε αυτούς/ες ήταν και η Irina Bokova όπως αναφέρει στην επιστολή), υπέγραψαν μια δέσμευση για την ισότητα των φύλων, με γνώμονα την πεποίθηση ότι «η χειραφέτηση των γυναικών και η πλήρης συμμετοχή τους, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στην εξουσία, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης.
Η κυρία Bokova διαπιστώνει πως είναι εμφανές ότι ακόμη χρειάζεται σκληρή δουλειά καθώς ανισότητες υπάρχουν ακόμα σε όλο τον κόσμο.
Πηγή:http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/international_womens_day_2015_empower_women_empower_humanity_picture_it/#.VTIVivmsWtp

19/03/2015
Ένα μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 21 Μαρτίου 2015

H Irina Bokova, διευθύντρια της UNESCO αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμα της, «η γνώση της ιστορίας και της μνήμης των εγκλημάτων του παρελθόντος μπορεί να μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης, παρέχοντας ένα αντίδοτο στο μίσος και την προκατάληψη. Είναι σε αυτό το πνεύμα που η Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων είναι αφιερωμένη φέτος στο θέμα “Μαθαίνοντας από τις ιστορικές τραγωδίες για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και σήμερα”.»
Πηγή:http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/a_message_for_the_international_day_for_the_elimination_of_racial_discrimination/#.VTISWvmsWto

Νέα της UNESCO: «Επικοινωνία & Πληροφόρηση» [Φεβρουάριος 2015]

«Παγκόσμιος Άτλας Γλωσσών της UNESCO: τελικές συστάσεις για το σχέδιο δράσης»

Η UNESCO έχει κυκλοφορήσει ένα στρατηγικό έγγραφο σχετικά με τα επόμενα βήματα για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας στο διαδίκτυο. Πάνω από 60 κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και επαγγελματικές οργανώσεις από 25 χώρες συνέβαλαν στην εκπόνηση του παρόντος εγγράφου και παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, προκειμένου να ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Άτλας γλωσσών της UNESCO.

Όταν τεθεί σε λειτουργία, ο Παγκόσμιος Άτλας γλωσσών της UNESCO πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία για τις γλώσσες, τις πολιτικές, τους κανονισμούς, τις τεχνικές συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό. Αναμένεται ότι μια νέα παγκόσμια προσβάσιμη και ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την προώθηση των γλωσσών του κόσμου σε απευθείας σύνδεση, να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, χρησιμοποιώντας ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς τεχνολογικές λύσεις μεταξύ των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών γλωσσικών θεσμών.

Source: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/towards_unescos_world_atlas_of_languages_final_recommendations_for_the_action_plan/

 

«Οι ενδιαφερόμενοι φορείς επανεξετάζουν τη μελέτη της UNESCO σχετικά με την πρόσβαση, την ελεύθερη έκφραση, την ιδιωτική ζωή και την ηθική στο διαδίκτυο» 

Το συνέδριο θα εξετάσει και να οριστικοποιήσει μια ολοκληρωμένη μελέτη για θέματα σχετικά με το Διαδίκτυο, με τον τίτλο Keystone. 195 κράτη μέλη της UNESCO το 2013 ζήτησαν από τον Οργανισμό να διεξάγει μια ολοκληρωμένη και συμβουλευτική μελέτη πολλών ενδιαφερομένων σχετικά με θέματα διαδικτύου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της UNESCO.

Η UNESCO έχει μια μακρά εμπλοκή σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Source:http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/stakeholders_to_review_unesco_study_on_access_free_expression_privacy_and_ethics_on_the_internet/

«Ειδική Ακαδημαϊκή Σύνοδος για την ασφάλεια των δημοσιογράφων»

Σύμφωνα με τα δεδομένα της UNESCO περισσότεροι από 700 δημοσιογράφοι και υπάλληλοι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Πάνω από εννέα στις δέκα περιπτώσεις θανάτωσης των δημοσιογράφων παραμένουν άλυτα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος της ατιμωρησίας και μια ανατριχιαστική επίδραση στην κοινωνία σε ένα κλίμα φόβου και αυτολογοκρισίας.

Η ειδική αυτή συνεδρίαση είναι η πρώτη σε μια σειρά από ειδικά εργαστήρια που διοργανώνονται από την UNESCO, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, καθώς και για τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού ερευνητικού θεματολογίου για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Source:http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/special_academic_session_on_safety_of_journalists/

«Κινητή τεχνολογία: ένας καταλύτης της χειραφέτησης των γυναικών»

«Αξιοποιώντας την τεχνολογία για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών »είναι το θέμα για την εβδομάδα εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων, η οποία άνοιξε στις 23 Φεβρουαρίου στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Την πρώτη ημέρα, μια σειρά εργαστηρίων έδειξαν ότι η κινητή τεχνολογία είναι ένα βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής και την κατάσταση των γυναικών.

Πέρα από τη χρήση τους ως ένα απλό μέσο επικοινωνίας, οι κινητές συσκευές βοηθούν στο να παρέχουν την αίσθηση της φυσικής ασφάλειας για τις γυναίκες, καθώς και συμβουλές για την υγεία.

Source: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/mobile_technology_an_enabler_of_women_empowerment/

Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Φεβρουάριος 2015]

«Επιστήμες για την Ειρήνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα έκδοση του Τομέα των Φυσικών Επιστημών στην οποία αποτυπώνεται το τρέχον έργο της UNESCO στον τομέα της επιστήμης και στοχεύει στο να προκαλέσει τους αναγνώστες να ενταχθούν στις προσπάθειές της για ένα ειρηνικό μέλλον που θα βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη.
Περιλαμβάνει θέματα όπως: οι επιστήμες στην ενδυνάμωση της κοινωνίας, στη διαχείριση των φυσικών νερών, στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στην οικοδόμηση ασφαλών και ευημερούντων χωρίς αποκλεισμούς κοινοτήτων, στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Τα κεφάλαια είναι εμπλουτισμένα με φωτογραφίες από αντίστοιχες εκδηλώσεις, προγράμματα και δραστηριότητες.

Πηγή: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219756E.pdf

Τεχνολογίες που βασίζονται στο φως: βιώσιμες λύσεις για το μέλλον
Πάνω από χίλιοι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην UNESCO στις 19-20 Ιανουαρίου 2015 προκειμένου να ενημερωθούν για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους το φως κάνει τη διαφορά στην καθημερινή μας ζωή και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν στις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις οι τεχνολογίες που βασίζονται στο φως
Η μελέτη του φωτός οδήγησε σε εφαρμογές που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Επικοινωνίες οπτικών ινών διευκολύνουν το διαδίκτυο που χρησιμοποιούμε σήμερα. Τα Λέιζερ μπορούν να κωδικοποιήσουν εκατοντάδες δεδομένων για την αποθήκευση μια ολοένα αυξανόμενης βάσης γνώσεων. Οι τεχνολογίες που βασίζονται στο φως μας βοηθούν να εξερευνήσουμε το διάστημα με τηλεσκόπια εξοπλισμένα με αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα από το υπεριώδες στο υπέρυθρο εύρος του φάσματος και ακόμη να χαρτογραφήσουν το Σύμπαν.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), ένας βελτιωμένος αποδοτικός φωτισμός θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό κατά 50% και εκπομπές CO2 ισοδύναμες με εκείνες της Γερμανίας θα μπορούσαν να αποφευχθούν για ένα χρόνο.

Ένας πολύπλοκος μαθηματικός τύπος: Kορίτσια & γυναίκες στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά στην Ασία
Ποιοι παράγοντες μπορεί να προκαλούν τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM); Τι μπορεί να γίνει για να προσελκύσουν περισσότερα κορίτσια και γυναίκες από την Ασία και πιο πέρα;
Η Έκθεση, “A Complex Formula. Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia”, απαντάει σε τρία θεμελιώδη ερωτήματα: πού βρισκόμαστε; τι μας οδήγησε εδώ; τι γίνεται από εδώ; Εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις διαφορές μεταξύ των φύλων στην επίτευξη της μάθησης στα μαθηματικά και την επιστήμη, τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και εκπαιδευτικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη στάση των κοριτσιών και των γυναικών έναντι τομέων STEM ως επιλογή περαιτέρω μελέτη και καριέρα. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε ευρήματα που βασίζονται σε περιφερειακή μελέτη, με έρευνα που διεξήχθη σε επτά χώρες: Καμπότζη, Ινδονησία, Μαλαισία, Μογγολία, Νεπάλ, τη Δημοκρατία της Κορέας και του Βιετνάμ. Μαζί με αυτά τα ευρήματα, η έκθεση παρέχει επίσης προβληματισμούς και τα συμπεράσματα για την περαιτέρω μελέτη και τη χάραξη πολιτικής στην Ασία και πέρα.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2014-water-and-energy/

Νέα της UNESCO «Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες» [Φεβρουάριος 2015]

08/02/2015: Μαθαίνοντας για τον επιτυχημένο εθελοντισμό!
Το γραφείο της UNESCO στη Βηρυτό και το Ίδρυμα Makhzoumi, διοργάνωσε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση εθελοντών, με στόχο τις οργανώσεις νέων στη Συρία και στο Λίβανο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως 8 Φεβρουαρίου από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Ιδρύματος Makhzoymi και είχε ως στόχο την οικοδόμηση ικανοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας στη διαχείρισης νέων εθελοντών.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/introducing_youth_in_syria_and_lebanon_to_successful_volunteerism/#.VP2lVvmsX7A

23/02/2015: Η UNESCO διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους ηθικής στη Βηρυτό!
Το πρόγραμμα αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια της UNESCO και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής του Λιβάνου. Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες από το Λίβανο και άλλες χώρες της περιοχής μία μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των ικανοτήτων διδασκαλίας τους σχετικά με την ηθική. Τα άτομα που θέλουν να εγγραφούν, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος βιοηθικής της UNESCO πριν από τις 20 Μαρτίου 2015.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/unesco_to_organize_ethics_teacher_training_course_in_beirut_lebanon_in_june_2015/#.VP2lZ_msX7A

26/02/2015: Ζώντας μαζί μέσα σε έναν βίαιο εξτρεμισμό: Προοπτικές από την Ευρώπη και τον Αραβικό Κόσμο
Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 το Aladdin Project και η UNESCO συνδιοργάνωσαν συνέδριο με θέμα «The Future of living together in the face of violent extremism: Perspectives from Europe and the Arab World» στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από επείγοντα ζητήματα που άπτονται των θεμελιωδών αξιών των δημοκρατικών κοινωνιών και αντανακλάται από το πνεύμα των δράσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Δεκαετίας για την επαναπροσέγγιση των Πολιτισμών(2013-2022), στην οποία η UNESCO πρωτοστατεί για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/living_together_in_the_face_of_violent_extremism_perspectives_from_europe_and_the_arab_world/#.VP2lbvmsX7A

27/02/2015: Ο στρατηγικός σχεδιασμός στα χέρια των νέων Τυνήσιων!
Πάνω από 30 νέες γυναίκες και άντρες, εκπροσωπώντας 15 οργανισμούς, μέλη του Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας για τη νεολαία, συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατάρτισης που οργανώθηκες στην Τύνιδα από τις 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2015, από το γραφείο UNESCO στο Ραμπάτ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της NET-MED Youth Projects(Networks of Mediterranean Youth 2014-2017) που υλοποιείται σε 10 χώρες της περιοχής της Νότιας Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας, η οποία έχει ως στόχο να αυξήσει τη συμβολή της νεολαίας στην ανάπτυξη και την αναθεώρηση των δημόσιων πολιτικών για τη νεολαία.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/the_strategic_planning_in_young_tunisians_hands/#.VP2ldfmsX7A

Νέα της UNESCO «Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες» [Ιανουάριος 2015]

09/01/2015: UNESCO αναζητά υποψηφιότητες για το Βραβείο UNESCO/ Juan Bosch για την Προώθηση της Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
Η UNESCO καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις εθνικές επιτροπές τους, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν επίσημη συνεργασία με την UNESCO και δραστηριοποιούνται σε κάποιον τομέα που καλύπτεται από το βραβείο να προτείνουν υποψηφίους για το Βραβείο UNESCO- Juan Bosch για την Προώθηση της Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική για το 2015. Προθεσμία για την υποβολή των υποψηφίων: 2 Φεβ, 2015 τα μεσάνυχτα. Το βραβείο αυτό δίνεται κάθε δύο χρόνια και έχει σκοπό να επιβραβεύει τις καλύτερες διπλωματικές εργασίες στον τομέα των κοινωνικών επιστημών από νέους ερευνητές.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/unesco_seeks_nominations_for_the_unescojuan_bosch_prize_for_the_promotion_of_social_science_research_in_latin_america_and_the_caribbean-1/#.VPyC8PmsX7A

22/01/2015: 2015: Μια χρονιά Προκλήσεων και Ευκαιριών για την UNESCO
Η UNESCO γιορτάζει την 70η της επέτειο το 2015. Ένα έτος πολύ σημαντικό για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του οργανισμού. Η UNESCO και φέτος θα συνεχίσει να προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών, τους στόχους που έχει θέσει σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Επίσης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη δύναμη της μέσω της διπλωματίας και της συνεργασίας της με την κοινωνία των πολιτών στα διάφορα κράτη μέλη, για να μειώσει τις καταστροφικές συνέπειες των συγκρούσεων στον κόσμο, να επιφέρει διαρκή ειρήνη αλλά και να μπορέσουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/2015_a_year_of_challenge_and_opportunity_for_unesco/#.VPyC-PmsX7A

23/01/2015: Εκστρατεία για το 3ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο
Το 3ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως 19 Μαΐου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Για την πραγματοποίηση του συνεργάζονται, η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι οργανισμοί. Αυτό το ανοιχτό φόρουμ έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί ο διάλογος μεταξύ των λαών από διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες ή πεποιθήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί, σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τον σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αμοιβαίας κατανόησης.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/campaigning_for_the_3rd_world_forum_on_intercultural_dialogue/#.VPyWxfmsX7B