Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης αποτελείται από επτά μέλη τα οποία αναδεικνύονται μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο Καταστατικό του Ομίλου, με τριετή διάρκεια θητείας.

Στέφανος Κατσούλης
Πρόεδρος
stefanoskatsoulis[at]unescoyouth.gr

Χρυσάνθη Τραμουντάνα
Αντιπρόεδρος Α

Ιωάννης Ποικιλίδης
Αντιπρόεδρος Β

Αλεξάνδρα Γιόλα-Γέννη
Γενική Γραμματέας

Πέρη Κουράκλη
Αναπληρωτής Γενική Γραμματέας

Γεώργιος-Άγγελος Παπαϊωάννου
Ταμίας

Ευαγγελία Δεδούση
Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

 

Επικοινωνία:

– Για γενική επικοινωνία και πληροφορίες: info[at]unescoyouth.gr

– Για συμμετοχή στην ομάδα εθελοντών: info[at]unescoyouth.gr

– Για συμμετοχή στη συντακτική ομάδα του ηλεκτρονικού περιοδικού: stefanoskatsoulis[at]unescoyouth.gr

– Για προγράμματα ανταλλαγής:stefanoskatsoulis[at]unescoyouth.gr (ή/και ανάλογα με την ειδικότερη ανακοίνωση)