Αλληλεγγύη

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Festival of Common Cultures” στην περιοχή των Τιράνων, στην Αλβανία,2-10 Ιουνίου 2014.

Η ιδέα για τη διοργάνωση του εν λόγω προγράμματος ήρθε από μια ομάδα εθελοντών της ΜΚΟ υποδοχής, οι οποίοι εργάζονται με παιδιά Ρομά και νέους που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας των περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας .Η ομάδα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με άλλους νέους και νέες από άλλες χώρες , προκειμένου να βρουν τα εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση των κοινών αξιών σε μια κοινωνία.Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα βοηθήσει επίσης την τοπική κοινότητα να κατανοήσει την έννοια του σεβασμού των αξιών και την ανάγκη για καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

– Στην διερεύνηση των καταστάσεων και των συνθηκών στις οποίες διαβιούν οι ευάλωτες ομάδες (όπως άτομα με ειδικές ομάδες, LGBT, Ρομά) και να προτείνει λύσεις

– Στην προώθηση των κοινών αξιών της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας μεταξύ των νέων που προέρχονται από διαφορετικές

πολιτιστικές ομάδες και χώρες.

– Στην προώθηση της ομαδικής και συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

– Στην ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus + και των ευκαιριών μη τυπικής εκπαίδευσης και ως εργαλείο υποστήριξης για διαπολιτισμικής μάθησης

– Στην ενίσχυση της ιδέας του ενεργού πολίτη, ειδικά για τους νέους, προκειμένου να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 5 άτομα, εκ των οποίων τα πέντε (4)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014.

tirana2

 

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cultures Crashing» στην στην πόλη της Kokkola, στη Φινλανδία, 15-23 Ιανουαρίου 2014.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cultures Crashing»  στην στην πόλη της Kokkola, στη Φινλανδία, 15-23 Ιανουαρίου 2014.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματική που αφορά στην πολυπολιτισμικότητα, την κατανόηση και τη διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών και συνηθειών.

Καθώς οι πολίτες του κόσμου συνδέονται όλο και συχνότερα μεταξύ τους, λόγω της παγκοσμιοποιημένης σύγχρονης διεθνούς σκηνής, τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο καλούνται να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους σε καθημερινή βάση. Η προσπάθεια για ενσωμάτωση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, συχνά φέρνει στην επιφάνεια εντάσεις, αντιθέσεις και συγκρούσεις καθώς προκύπτουν διαφορές στις αξίες και στους τρόπους σκέψης. Οι συγκρούσεις αυτές, είτε μικρές είτε μεγάλες σε ένταση, δεν παύουν να υπάρχουν και μάλιστα, δεν μπορούν να αποφευχθούν. Γι’ αυτό, ο στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες και να εφοδιαστούν με την κατάλληλη μεθοδολογία και με καινοτόμα εργαλεία, ώστε να δώσουν προσοχή στις πολιτισμικές διαφορές και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που θα προκύψουν από αυτές, στην καθημερινή ζωή, τον εργασιακό χώρο και την γενικότερη κοινωνική ζωή.

 

Στο πλαίσιο αυτό, 30 συμμετέχοντες από 10 διαφορετικές χώρες θα συναντηθοkokkola_024ύν στην πόλη της Kokkola για να εκπαιδευθούν και να ενημερωθούν στις παραπάνω θεματικές.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία, προσομοιώσεις καταστάσεων, επισκέψεις σε τοπικές οργανώσεις, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 3 άτομα,άνω των 18 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.

 

213

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανάρτηση προέρχονται από την επίσημη σελίδα της πόλης Kokkola: https://www.kokkola.fi/en_GB/

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Cultural Rainbow” στην περιοχή του Ερζουρούμ, στην Τουρκία, το Νοέμβριο.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Cultural Rainbow” στην περιοχή του Ερζουρούμ, στην Τουρκία, το Νοέμβριο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής βασισμένο σε βασικά στοιχεία πολιτισμού και τέχνης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τονωθούν οι αξίες της αλληλεγγύης, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Το πρόγραμμα θα έχει τρεις βασικές παραμέτρους πάνω στις οποίες θα κινηθεί. Το τραγούδι, το θέατρο και τον χορό. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν τη δική τους χορογραφία, αλλά και να προετοιμάσουν ένα μικρό θεατρικό έργο και ένα μουσικό κομμάτι, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος παράστασης που θα παρουσιαστεί μπροστά στο τοπικό κοινό.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εργαλεία του χορού, του τραγουδιού και του θεάτρου.

 

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 6 άτομα, 3 αγόρια και 3 κορίτσια, εκ των οποίων τα πέντε (5)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η/ο αρχηγός της αποστολής θα κληθεί να λάβει μέρος και στην προπαρασκευαστική συνάντηση 11-13 Σεπτεμβρίου 2013. Το κυρίως πρόγραμμα θα λάβει χώρα το Νοέμβριο του 2013 και οι ημερομηνίες του θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής συνάντησης του Σεπτέμβρη.

 images

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για την προπαρασκευαστική συνάντηση, όπου θα λάβει μέρος ένα (1) άτομο ως αρχηγός, καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή και το 100% του κόστους μετάβασης.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα με σχετικό υπόβαθρο στο χορό, το θέατρο ή το τραγούδι. Ωστόσο, οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, αρκεί να έχει θέληση, όρεξη και ταλέντο να προετοιμαστεί για το εν λόγω πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013.