Κοινωνική Ένταξη

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Festival of Common Cultures” στην περιοχή των Τιράνων, στην Αλβανία,2-10 Ιουνίου 2014.

Η ιδέα για τη διοργάνωση του εν λόγω προγράμματος ήρθε από μια ομάδα εθελοντών της ΜΚΟ υποδοχής, οι οποίοι εργάζονται με παιδιά Ρομά και νέους που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας των περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας .Η ομάδα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με άλλους νέους και νέες από άλλες χώρες , προκειμένου να βρουν τα εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση των κοινών αξιών σε μια κοινωνία.Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα βοηθήσει επίσης την τοπική κοινότητα να κατανοήσει την έννοια του σεβασμού των αξιών και την ανάγκη για καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

– Στην διερεύνηση των καταστάσεων και των συνθηκών στις οποίες διαβιούν οι ευάλωτες ομάδες (όπως άτομα με ειδικές ομάδες, LGBT, Ρομά) και να προτείνει λύσεις

– Στην προώθηση των κοινών αξιών της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας μεταξύ των νέων που προέρχονται από διαφορετικές

πολιτιστικές ομάδες και χώρες.

– Στην προώθηση της ομαδικής και συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

– Στην ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus + και των ευκαιριών μη τυπικής εκπαίδευσης και ως εργαλείο υποστήριξης για διαπολιτισμικής μάθησης

– Στην ενίσχυση της ιδέας του ενεργού πολίτη, ειδικά για τους νέους, προκειμένου να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 5 άτομα, εκ των οποίων τα πέντε (4)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014.

tirana2

 

8ο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO: Μίλα δυνατά, εκφράσου!


0c98e3cb7e

8ο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO: Μίλα δυνατά, εκφράσου!

Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες του 8ου Φόρουμ Νεολαίας, στην έδρα της UNESCO (της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό), στο Παρίσι. Στη φετινή διοργάνωση, η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 29-31 Οκτωβρίου, συμμετείχαν περίπου 500 νέες και νέοι, από 150 χώρες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, και αναδεικνύοντας συνάμα κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς.

Κατά τη διάρκεια του λόγου της στην τελετή έναρξης του 8ου Φόρουμ, η κα Irina Bokova, Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κάλεσε τους νέους να πάρουν τον έλεγχο, να εκφραστούν και να είναι τολμηροί. « Είστε οι μεγαλύτεροι ηγέτες με τις λαμπρότερες ιδέες», τόνισε η κα Bokova, ενώ κάλεσε τις νέες και τους νέους σύνεδρους να μιλήσουν δυνατά στον κόσμο που ακούει. Επίσης, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, είπε χαρακτηριστικά πως η νεολαία σήμερα δεν είναι απλώς αποδέκτης της βοήθειας και της υποστήριξής της οργάνωσης, αλλά ισότιμος εταίρος για την επίτευξη αλλαγών προς όφελος όλων.

Η φετινή θεματική του Φόρουμ είχε τον τίτλο »Νεολαία και Κοινωνική Ένταξη: Συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, διάλογος και ανάπτυξη δεξιοτήτων» (Youth and Social Inclusion: Civil Engagement, dialogue and Skills Development). Η θεματική αυτή θα διαρθρωθεί γύρω από τους τρεις άξονες της Επιχειρησιακής Στρατηγικής 2014-2021, οι οποίοι αφορούν πρώτον, στη διαμόρφωση πολιτικής και επανεξέταση αυτής με τη συμμετοχή των νέων, δεύτερον, στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή και τρίτον, στην κοινωνική και δημοκρατική  συμμετοχή  και καινοτομία.   Η επιλογή της προαναφερθείσας θεματικής έγινε με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, η οποία επέτρεψε σε πάνω από 1800 νέες και νέους απ’ όλο τον κόσμο να εκφράσουν την άποψή τους, να συζητήσουν και να προτείνουν τις δικές τους ιδέες σε ότι αφορά τη νεολαία και τις ανησυχίες της σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, εκτός από τις προτάσεις των συμμετεχόντων για την διαμόρφωση της στρατηγικής της UNESCO για θέματα νεολαίας για το διάστημα 2014-2021, δύο νέες καινοτόμες πρακτικές εισήχθησαν, με σκοπό να αναδείξουν και υποστηρίξουν καλύτερα τη νεολαία και τις δράσεις που την αφορούν. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά φέτος, οι σύνεδροι του Φόρουμ κλήθηκαν να επιλέξουν 15 προγράμματα δράσεων (3 ανά περιοχή), τα οποία θα φέρουν τον τίτλο αριστείας από πλευράς της UNESCO ως εφόδιο για την υλοποίησή τους το επόμενο διάστημα.

Η δεύτερη καινοτομία που εισήγαγε η φετινή διοργάνωση αφορούσε στην παροχή πολλαπλών και ποικίλων εργαλείων για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προσφέροντας καθοδήγηση για την λειτουργική μεταφορά των αποτελεσμάτων του Φόρουμ μετά την επιστροφή τους στις χώρες τους. Επιπλέον, περισσότερος χρόνος αφιερώθηκε φέτος, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές,  ώστε να εκπαιδευτούν και να εφοδιαστούν οι σύνεδροι με εργαλεία που θα επέτρεπαν καλύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων.

Τα αποτελέσματα του 8ου Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της 37ης συνεδρίασης της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 5-20 Νοεμβρίου 2013.

 

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά με το 8ο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO μπορείτε να βρείτε εδώ.

 ythforum_picto

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/youth-forum-2013/

Νέο Πρόγραμμα με τίτλο “Active Citizensip, European Parliament Elections and Youth”, στην πόλη Muş της Τουρκίας 21-28/10/2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Active Citizensip, European Parliament Elections and Youth” στην στην πόλη Muş της Τουρκίας, 21-28 Οκτωβρίου 2013.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση και την ενδυνάμωση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής καθώς και για την μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η εμβάθυνση της κατανόησης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και των καθοριστικών παραγόντων που συμβάλλουν και επηρεάζουν αυτήν. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη σημασία των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της συμμετοχής της νεολαίας σε αυτές, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική τους συμμετοχή και συμβάλλουν με τη σειρά τους στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 2 άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

safe_image

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cut the Distance» στην περιοχή Cassino της Ιταλίας, 21-28 Οκτωβρίου 2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Cut the Distance” στην περιοχή Cassino, στην Ιταλία, 21-28 Οκτωβρίου 2013. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην ιδέα της πολυπολιτισμικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι να καταρριφθούν κλασικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που συναντώνται στην Ευρώπη και τον κόσμο, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των νέων. Κατά τη διάρκεια των ημερήσιων δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού των πολιτισμών και θρησκειών. Επίσης, μέσω των δράσεων, θα μάθουν πως μπορούν να ασχοληθούν και προωθήσουν θέματα ποικιλομορφίας και πολυπολιτισμικότητας, πως θα κατανοήσουν άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο και πως, μέσω της κοινωνικής και προσωπικής τους δράσης, μπορούν να βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξη αυτών των ατόμων στις τοπικές κοινωνίες. Θα μάθετε πώς να ασχοληθεί με την ποικιλομορφία, πώς να καταλάβει τους ανθρώπους με διάφορους πολιτιστικό υπόβαθρο και να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Αρχικά, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εξερευνήσουν την πραγματικότητα της περιθωριοποίησης, της μισαλλοδοξίας και την επιρροή που αυτές ασκούν στην κοινωνική καθημερινότητά μας. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τους πρακτικούς τρόπους και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα σχετιζόμενα με τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία φαινόμενα, βοηθώντας στην οικοδόμηση τοπικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 6 άτομα, 3 αγόρια και 3 κορίτσια, εκ των οποίων τα πέντε (5)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η/ο αρχηγός της αποστολής θα κληθεί να λάβει μέρος και στην προπαρασκευαστική συνάντηση 15-18 Σεπτεμβρίου 2013.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

cassino

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την προπαρασκευαστική συνάντηση, όπου θα λάβει μέρος ένα (1) άτομο ως αρχηγός, καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή και το 100% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013.