Περιβάλλον

Νέο πρόγραμμά με τίτλο «Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που σκοπό έχει χρησιμοποιώντας παιχνίδια και θεατρικά έργα και αξιοποιώντας τα με εναλλακτικό τρόπο να προωθήσει κοινές ευρωπαϊκές αξίες γύρω από τις θεματικές του περιβάλλοντος, της υγείας, του αθλητισμού, της πολυπολιτισμικότητας και της παράδοσης.

 

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 6 χώρες, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Ιταλία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια σειρά από δραστηριότητες μη-τυπικής μάθησης και το κύριο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εκείνο του παιχνιδιού και των θεατρικών πράξεων. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα διαρκές παιχνίδι όπου θα προωθούνται και θα προβάλλονται θέματα και προβληματισμοί σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, τον υγιεινό τρόπο ζωής, την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική συμπεριφορά.

 

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 2 άτομα ηλικίας 18-25 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013.

 

2422_poggiardo_1295071523

Παράταση υποβολής προτάσεων για το έργο ENVI που υλοποιεί ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι τη Δευτέρα 11/02/2013 και ώρα 14:00 για την υποβολή προτάσεων για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του Ομίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας:
ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός»,
ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα»,
ΠΕ3 «Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων»
στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/ «Local Communities in Environmental Action» και ακρωνύμιο ENVI Αρ. Διακήρυξης: 01/2012

Οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης παραμένουν οι ίδιες όπως και στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας.