Πολυπολιτισμικότητα

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Festival of Common Cultures” στην περιοχή των Τιράνων, στην Αλβανία,2-10 Ιουνίου 2014.

Η ιδέα για τη διοργάνωση του εν λόγω προγράμματος ήρθε από μια ομάδα εθελοντών της ΜΚΟ υποδοχής, οι οποίοι εργάζονται με παιδιά Ρομά και νέους που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας των περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας .Η ομάδα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με άλλους νέους και νέες από άλλες χώρες , προκειμένου να βρουν τα εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση των κοινών αξιών σε μια κοινωνία.Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα βοηθήσει επίσης την τοπική κοινότητα να κατανοήσει την έννοια του σεβασμού των αξιών και την ανάγκη για καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

– Στην διερεύνηση των καταστάσεων και των συνθηκών στις οποίες διαβιούν οι ευάλωτες ομάδες (όπως άτομα με ειδικές ομάδες, LGBT, Ρομά) και να προτείνει λύσεις

– Στην προώθηση των κοινών αξιών της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας μεταξύ των νέων που προέρχονται από διαφορετικές

πολιτιστικές ομάδες και χώρες.

– Στην προώθηση της ομαδικής και συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

– Στην ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus + και των ευκαιριών μη τυπικής εκπαίδευσης και ως εργαλείο υποστήριξης για διαπολιτισμικής μάθησης

– Στην ενίσχυση της ιδέας του ενεργού πολίτη, ειδικά για τους νέους, προκειμένου να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 5 άτομα, εκ των οποίων τα πέντε (4)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό, αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014.

tirana2

 

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cultures Crashing» στην στην πόλη της Kokkola, στη Φινλανδία, 15-23 Ιανουαρίου 2014.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cultures Crashing»  στην στην πόλη της Kokkola, στη Φινλανδία, 15-23 Ιανουαρίου 2014.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματική που αφορά στην πολυπολιτισμικότητα, την κατανόηση και τη διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών και συνηθειών.

Καθώς οι πολίτες του κόσμου συνδέονται όλο και συχνότερα μεταξύ τους, λόγω της παγκοσμιοποιημένης σύγχρονης διεθνούς σκηνής, τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο καλούνται να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους σε καθημερινή βάση. Η προσπάθεια για ενσωμάτωση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, συχνά φέρνει στην επιφάνεια εντάσεις, αντιθέσεις και συγκρούσεις καθώς προκύπτουν διαφορές στις αξίες και στους τρόπους σκέψης. Οι συγκρούσεις αυτές, είτε μικρές είτε μεγάλες σε ένταση, δεν παύουν να υπάρχουν και μάλιστα, δεν μπορούν να αποφευχθούν. Γι’ αυτό, ο στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες και να εφοδιαστούν με την κατάλληλη μεθοδολογία και με καινοτόμα εργαλεία, ώστε να δώσουν προσοχή στις πολιτισμικές διαφορές και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που θα προκύψουν από αυτές, στην καθημερινή ζωή, τον εργασιακό χώρο και την γενικότερη κοινωνική ζωή.

 

Στο πλαίσιο αυτό, 30 συμμετέχοντες από 10 διαφορετικές χώρες θα συναντηθοkokkola_024ύν στην πόλη της Kokkola για να εκπαιδευθούν και να ενημερωθούν στις παραπάνω θεματικές.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία, προσομοιώσεις καταστάσεων, επισκέψεις σε τοπικές οργανώσεις, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 3 άτομα,άνω των 18 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.

 

213

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανάρτηση προέρχονται από την επίσημη σελίδα της πόλης Kokkola: https://www.kokkola.fi/en_GB/

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Cut the Distance» στην περιοχή Cassino της Ιταλίας, 21-28 Οκτωβρίου 2013

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Cut the Distance” στην περιοχή Cassino, στην Ιταλία, 21-28 Οκτωβρίου 2013. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην ιδέα της πολυπολιτισμικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι να καταρριφθούν κλασικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που συναντώνται στην Ευρώπη και τον κόσμο, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των νέων. Κατά τη διάρκεια των ημερήσιων δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού των πολιτισμών και θρησκειών. Επίσης, μέσω των δράσεων, θα μάθουν πως μπορούν να ασχοληθούν και προωθήσουν θέματα ποικιλομορφίας και πολυπολιτισμικότητας, πως θα κατανοήσουν άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο και πως, μέσω της κοινωνικής και προσωπικής τους δράσης, μπορούν να βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξη αυτών των ατόμων στις τοπικές κοινωνίες. Θα μάθετε πώς να ασχοληθεί με την ποικιλομορφία, πώς να καταλάβει τους ανθρώπους με διάφορους πολιτιστικό υπόβαθρο και να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Αρχικά, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εξερευνήσουν την πραγματικότητα της περιθωριοποίησης, της μισαλλοδοξίας και την επιρροή που αυτές ασκούν στην κοινωνική καθημερινότητά μας. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τους πρακτικούς τρόπους και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα σχετιζόμενα με τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία φαινόμενα, βοηθώντας στην οικοδόμηση τοπικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Η προσέγγιση των παραπάνω θεσμών και διαδικασιών θα είναι πολυεπίπεδη, με ομαδική εργασία,ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, βασισμένη στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και στη βιωματική μάθηση.

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 6 άτομα, 3 αγόρια και 3 κορίτσια, εκ των οποίων τα πέντε (5)άτομα θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και ένα (1) άτομο, ως αρχηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η/ο αρχηγός της αποστολής θα κληθεί να λάβει μέρος και στην προπαρασκευαστική συνάντηση 15-18 Σεπτεμβρίου 2013.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

cassino

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την προπαρασκευαστική συνάντηση, όπου θα λάβει μέρος ένα (1) άτομο ως αρχηγός, καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή και το 100% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013.

 

Νέο πρόγραμμά με τίτλο «Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που σκοπό έχει χρησιμοποιώντας παιχνίδια και θεατρικά έργα και αξιοποιώντας τα με εναλλακτικό τρόπο να προωθήσει κοινές ευρωπαϊκές αξίες γύρω από τις θεματικές του περιβάλλοντος, της υγείας, του αθλητισμού, της πολυπολιτισμικότητας και της παράδοσης.

 

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 6 χώρες, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Ιταλία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια σειρά από δραστηριότητες μη-τυπικής μάθησης και το κύριο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εκείνο του παιχνιδιού και των θεατρικών πράξεων. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα διαρκές παιχνίδι όπου θα προωθούνται και θα προβάλλονται θέματα και προβληματισμοί σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, τον υγιεινό τρόπο ζωής, την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική συμπεριφορά.

 

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος με 2 άτομα ηλικίας 18-25 ετών.

Καλύπτεται εξολοκλήρου η διαμονή και η διατροφή καθώς και το 70% του κόστους μετάβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό και τους λόγους που θέλετε να λάβετε μέρος,  αναφέροντας τον τίτλο του προγράμματος στο θέμα του email. Τα email σας θα πρέπει να αποσταλούν στο maria.brokou@unescoyouth.gr μέχρι την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013.

 

2422_poggiardo_1295071523