Διοικητικό Συμβούλιο - Διεύθυνση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης αποτελείται από επτά μέλη τα οποία αναδεικνύονται μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο Καταστατικό του Ομίλου, με τριετή διάρκεια θητείας. Για το διάστημα 2018-2021 ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου διατελούν οι:

Ευαγγελία Δεδούση
Πρόεδρος

Ιωάννης Ποικιλίδης
Αντιπρόεδρος Α

Αλεξάνδρα Γέννη
Αντιπρόεδρος Β

Ιωάννα Παπαϊωάννου
Γενική Γραμματέας

Ευρυδίκη Σωληναρά
Αναπληρωτής Γενική Γραμματέας

Γεώργιος-Άγγελος Παπαϊωάννου
Ταμίας

Ζωή Διδίλη
Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων


Στέφανος Κατσούλης
Διευθυντής
stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr


 

Επικοινωνία

– Για γενική επικοινωνία και πληροφορίες: info@unescoyouth.gr

– Για συμμετοχή στην ομάδα εθελοντών: info@unescoyouth.gr

– Για συμμετοχή στη συντακτική ομάδα του ηλεκτρονικού περιοδικού: 

Close Menu