Νέο πρόγραμμά με τίτλο “Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013.

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Play your Game” στην περιοχή Poggiardo του Lecce, στην Ιταλία, 7-14 Σεπτεμβρίου 2013. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που σκοπό έχει χρησιμοποιώντας παιχνίδια και θεατρικά έργα και αξιοποιώντας τα με…

Continue Reading

Πρόγραμμα ανταλλαγής στην Κωνσταντινούπολη 10-18 Οκτωβρίου 2010

Το πρόγραμμα είχε θεματολογία «Τα εθνικά πολιτιστικά μνημεία και η διαφύλαξής τους». Την ομάδα αποτελούσαν: Η Ελένη Βλαχογιάννη  από Θεσσαλονίκη και αρχηγός της αποστολής, η Δήμητρα Ιακωβίδου  από Θεσσαλονίκη ,η…

Continue Reading

Πρόγραμμα ανταλλαγής “European Goals” 22 – 25 Σεπτεμβρίου 2010 ,στο Potsdam της Γερμανίας.

Η Ροζάνα  απο Θεσσαλονίκη και ο Alex  απο Αθήνα ήταν οι δύο που εκπροσώπησαν τον Όμιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στο παραπάνω πρόγραμμα. Η ανταλλαγή είχε ως αποτέλεσμα  τη δημιουργία ενός…

Continue Reading

Πρόγραμμα ανταλλαγής “European Citizen”, 1 -7 Αυγουστου στο Heilbah της Γερμανίας

"European Citizen" Η Ευρώπη, ο ευρωπαϊος πολίτης η διαφορετικότητα, ήταν το αντικείμενο της ανταλλαγής νέων που έγινε στο Heilbah της Γερμανίας. Από τον Όμιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συμμετείχε η Δέσποινα Καρυπίδου η οποία…

Continue Reading

Πρόγραμμα ανταλλαγής “YouthNET 4 News – Final Event”, στην Σόφια, 10-21 October 2010

Ευχαριστούμε πολύ το Χρήστο Καρακόλια που μας ενημέρωσε σχετικά με το event στη Σόφια που συμμετείχε και ο Σωτήρης Μανταρτζίδης. Ακολουθεί η ενημέρωση απο τα παιδιά Tις πρώτες μέρες που…

Continue Reading

Πρόγραμμα Ανταλλαγής στη Σμύρνη, Ιούνιος 2010

"Η πρώτη ανταλλαγή με την οποία ανοίξαμε τις δράσεις του καλοκαιριού, ήταν το πρόγραμμα ανταλλαγής στη Σμύρνη, 16-26 Ιουνίου (ναι! ναι! Δέκα μέρες!) με τον τίτλο  My life is Art. Αρχηγός…

Continue Reading
Close Menu