Η εκπαίδευση είναι ένας από τους κύριους τομείς των δραστηριοτήτων της UNESCO. Από την ίδρυσή του το 1945, ο Οργανισμός έχει εργαστεί για τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο πιστεύοντας ότι είναι το κλειδί για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Ο Οργανισμός έχει ως στόχο να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου κόσμου με κοινωνίες που εκτιμούν τη γνώση, την προώθηση της ειρήνης, της διαφορετικότητας και την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που επιτυγχάνεται με την παροχή μιας εκπαίδευσης για όλους.

Οι στενοί δεσμοί του οργανισμού με τα υπουργεία παιδείας και άλλους εταίρους σε 193 χώρες τοποθετούν την UNESCO σε καίρια θέση ώστε να ασκήσει πιέσεις για δράση και αλλαγή.

Ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελείται από περίπου 400 μέλη προσωπικού σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βρίσκονται στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, στα γραφεία τομέα και της UNESCO Ινστιτούτα και Κέντρα που ειδικεύονται στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι υπό την εποπτεία του Βοηθού Γενικού Διευθυντή για την Εκπαίδευση. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος του Εκτελεστικού Γραφείου.

Με έδρα το Παρίσι
Περίπου 150 μέλη του προσωπικού εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης στο Παρίσι. Ο τομέας αποτελείται από το Εκτελεστικό Γραφείο, τέσσερις Τομείς του προγράμματος και τη διεθνή ομάδα συντονισμού της Εκπαίδευση για Όλους.

Γραφεία της Θεματικής Εκπαίδευσης
Η UNESCO έχει 52 γραφεία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων περιφερειακών γραφείων για την εκπαίδευση στην Μπανγκόκ, τη Βηρυτό, το Ντακάρ και το Σαντιάγκο. Τα περισσότερα γραφεία έχουν έναν υπάλληλο στον τομέα της εκπαίδευσης και διατηρούν στενές σχέσεις με τις κυβερνήσεις, τους αναπτυξιακούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Εργάζονται για την προώθηση των στόχων της UNESCO, βοηθούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων, και συγκεντρώνουν τα εκτός προϋπολογισμού έσοδα.

UNESCO Ινστιτούτα και Κέντρα Εκπαίδευσης
Έξι Ινστιτούτα και δύο Κέντρα λειτουργούν ως μέρος του Τομέα της Εκπαίδευσης της UNESCO για να βοηθήσουν τις χώρες στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων της εκπαίδευσης τους. Το Ινστιτούτο Στατιστικών της UNESCO συνεργάζεται επίσης στενά με τον τομέα της παιδείας.

Αποστολή του τομέα της Εκπαίδευσης
Μία από τις προτεραιότητες του τομέα της Εκπαίδευσης είναι να παρέχει διεθνείς στρατηγικές ώστε να δημιουργηθούν κοινωνίες μάθησης με ευκαιρίες για εκπαίδευση για όλους τους πληθυσμούς.

Επιπλέον, στοχεύει στην παροχή εξειδίκευσης και στην προώθηση συνεργασιών για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ηγεσίας και την ικανότητα των χωρών να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Έχει ως αποστολή επίσης, να λειτουργήσει ως πνευματικός ηγέτης, ως έντιμος διαμεσολαβητής προωθώντας τις δύο χώρες και τη διεθνή κοινότητα να επιταχύνουν προς την πρόοδο και προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τέλος, στοχεύει να διευκολύνει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και να παρακολουθεί την πρόοδο, ιδίως με τη δημοσίευση μιας ετήσια συνολικής έκθεσης παρουσίασης των επιτευγμάτων των χωρών και της διεθνούς κοινότητας προς τους στόχους μιας Εκπαίδευση για όλους.

Η UNESCO στον Τομέα της Εκπαίδευσης έχει να εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους :

  • Δημιουργία ικανοτήτων : να παρέχει μια πλατφόρμα για την πνευματική και στοχαστική ηγεσία με στόχο την εκπαιδευτική καινοτομία και τη μεταρρύθμιση.
  • Εργαστήριο ιδεών : να προλάβει να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες τάσεις και τις ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης και να αναπτύξει τις συστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που βασίζονται σε στοιχεία της έρευνας .
  • Διεθνής καταλύτης : να ξεκινήσει και να προωθήσει το διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ηγετών και των ενδιαφερομένων μερών.
  • Αποσαφήνιση στόχων : να προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών για τη διάδοση επιτυχημένων πρακτικών.
  • Πρότυπο – ρύθμιση: να αναπτύξει πρότυπα, προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις σε βασικούς τομείς της εκπαίδευσης .