Γενικές πληροφορίες

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 μετά από απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την  UNESCO. Λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ το καταστατικό της είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός – στόχοι

Στόχος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση των αρχών και των ιδανικών της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της Θεσσαλονίκης, η ανάληψη νεανικών πρωτοβουλιών με βάση τις αρχές της UNESCO κ.α.

Αντικείμενο δράσης

Οι θεματικές της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της πληροφόρησης, αποτελούν τους βασικούς κατευθυντήριους άξονες για τον Όμιλο. Περαιτέρω, η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς του εθελοντισμού, της κοινωνίας των πολιτών.

Κύριες δραστηριότητες

Ο Όμιλος έχει ένα μεγάλο δίκτυο από εθελοντές, υποστηρικτές και μέλη και συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

– Υλοποιεί δράσεις, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες και εθελοντικές πρωτοβουλίες κινητοποίησης, για νέους ηλικίας από 15 – 35 ετών, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

– Αναπτύσσει καλές πρακτικές για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου με τα γειτονικά κράτη,  αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των νέων.

– Στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ο Όμιλος υλοποίησε επί σειρά ετών (2010-2014) το πρόγραμμα “Contacts for the Common Future” σε συνεργασία με την οργάνωση Youth Alliance Krusevo. Το διμερές πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και της ΠΓΔΜ και χρηματοδοτήθηκε από διεθνή μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα. Σκοπός ήταν η εγκαθίδρυση φιλικών δεσμών μεταξύ των νέων των δύο κρατών, η αναζήτηση μεθόδων και τρόπων για την καταπολέμηση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι των δύο κρατών, η διάχυση καλών πρακτικών κλπ. Το πρόγραμμα μας αυτό παρουσιάστηκε και βραβεύτηκε ως καλή πρακτική στο Μεσογειακό Συνέδριο του Anna Lindh Foundation στη Μασσαλία (Απρίλιος 2013).

– Συμμετέχει ως εταίρος σε προγράμματα «Youth in Action» και INTERREG.

– Είναι μέλος σε διάφορα εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, όπως το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό  Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, του Ευρωπαϊκό Δίκτυο «YouthNET» και το Anna Lind Foundation.

– Αποτέλεσε τον επίσημο φορέα προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (Αύγουστος 2010 – Ιούλιος 2011). Ο Όμιλος επιλέχθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ως επίσημος εθνικός φορέας προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας του ΟΗΕ (2010-2011). Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος διοργάνωσε εξ’ ολοκλήρου την περιοδεία της Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας στην Ελλάδα, η οποία περιλάμβανε επισκέψεις σε σχολεία, φορείς και διπλωματικές αρχές στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Επιπλέον, ο Όμιλος επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του εντύπου του ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος Νεολαίας.

– Από το 2012 εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διεθνή οργάνωση Great Silk Way – International Youth Organization.

– Από τον Μάιο του 2017, συμμετέχει ως associated partner στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “I Have Rights / Έχω Δικαιώματα”, εταίροι του οποίου είναι 7 ακαδημαϊκά ιδρύματα από 6 ευρωπαϊκά κράτη.

Που δραστηριοποιείται ο Όμιλος?

Τυπικά, Έδρα μας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο αυτό δεν μας περιορίζει από το να πραγματοποιούμε δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και να δεχόμαστε εθελοντές από διάφορα μέρη της χώρας. Ειδικότερα, στα προγράμματα ανταλλαγής νέων που συμμετέχουμε, παίρνουν μέρος νέοι από όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, η δράση μας μέσω των προγραμμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας που υλοποιούμε ξεπερνά τα σύνορα και επεκτείνεται σε όλα τα Βαλκάνια.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα μέχρι στιγμής του Ομίλου?

Όταν επιλέχθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ως επίσημος εθνικός φορέας προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας του ΟΗΕ (2010-2011). Διοργανώσαμε εξ’ ολοκλήρου την περιοδεία της Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας στην Ελλάδα, επισκεφτήκαμε μαζί σχολεία, φορείς και διπλωματικές αρχές στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενώ υπήρξε και μεγάλη κάλυψη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός-σταθμό για τον Όμιλο μας.

Τι σημαίνει εθελοντισμός για τον Όμιλο?

Εθελοντισμός είναι πρωτίστως έκφραση  αγάπης προς τον συμπολίτη και συνάνθρωπο μας, συνεισφορά για την κοινωνία που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

Στοιχεία επικοινωνίας
– Έδρα – Γραφείο επικοινωνίας: Τσιμισκή 3, 54624 Θεσσαλονίκη
– Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 12019, Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη
– Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info[at]unescoyouth.gr
– Ιστοσελίδα: http://www.unescoyouth.gr
-Σελίδα Facebook: http://www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki