Ο Όμιλος για την Unesco Νέων Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος “Faces of Migration’‘ και με τη χρηματοδότηση του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης (DEAR), και με την υποστήριξη της Actionaid, ξεκινά τη δημιουργία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας “Meet Me” με στόχο την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων σε πρόσφυγες και προσφύγισσες και την καλλιέργεια της ιδέας του εθελοντισμού και της ευαισθητοποίησης φοιτητών και φοιτητριών. Οι συναντήσεις που θα γίνονται μεταξύ εθελοντών και εθελοντριών από την τοπική κοινωνία και ατόμων από την προσφυγική κοινότητα θα έχουν ως στόχο την αλληλο-γνωριμία και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και φιλίας. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Το πρόγραμμα  και οι περισσότερες συναντήσεις θα γίνουν διαδικτυακά λόγω των συνθηκών.
 
Stay tuned...
#FacesofMigration #DEARProgramme #Actionaidhellas