ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO

  • Εκπαίδευση
  • Πολιτισμός
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον
  • Επικοινωνία και Πληροφόρηση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της UNESCO.


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO*

UNESCO: “Building peace in the minds of men and women” 

Η UNESCO αποτελεί σημαντική Ειδικευμένη Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Τα αρχικά του στην αγγλική, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, δεν αποτελούν μόνο τη διεθνή του ονομασία, αλλά υποδεικνύουν, ταυτοχρόνως, και το πεδίο δράσης τους. Στην ελληνική, αντίστοιχα, ο τίτλος του οργανισμού αυτού είναι Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

H ιδέα δημιουργίας της UNESCO ξεπρόβαλε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1942. Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών που αντιμάχονταν τη Ναζιστική Γερμανία και τους συμμάχους της, συναντήθηκαν στον Ηνωμένο Βασίλειο για τη Διάσκεψη των Συμμαχικών Υπουργών Παιδείας (CAME). Στη Διάσκεψη αυτή, οι συμμετέχοντες αναζητούσαν εκείνους τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα συγκροτούσαν εκ νέου τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, μόλις ο πόλεμος λάμβανε τέλος. Πολύ γρήγορα, η ιδέα κέρδισε δυναμική και εξαπλώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Νέες κυβερνήσεις αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να συμμετάσχουν. Κατόπιν πρότασης του CAME, νέα Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών συνήλθε στο Λονδίνο στις 16 Νοεμβρίου 1945, όπου αποφασίστηκε η ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και πολιτιστικού οργανισμού(ECO/CONF). Με το πέρας του πολέμου, οι αντιπρόσωποι σαράντα τεσσάρων χωρών συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν την ίδρυση ενός οργανισμού που θα εμπεριείχε μια ειρηνική γνήσια κουλτούρα. Η άποψη τους ήταν ότι ο νέος οργανισμός πρέπει να καθιερώσει την «πνευματική και ηθική αλληλεγγύη της ανθρωπότητας». Με τον τρόπο αυτό, η προοπτική ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου θα αποτρεπόταν.

Στόχος, λοιπόν, της UNESCO είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης διαμέσου της επικοινωνίας όλων των λαών δια της εκπαίδευσης, των φυσικών και κοινωνικών επιστημών και του πολιτισμού. Αξιοποιώντας τα προαναφερθέντα πεδία, η UNESCO λειτουργεί ως κέντρο επικοινωνίας και ιδεών που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την πληθώρα προβλημάτων που αναδύονται, όπως αυτά που αφορούν τη μισαλλοδοξία, το σεβασμό και τις αξίες του κάθε λαού, και οτιδήποτε απειλεί την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου των συνθηκών, η UNESCO συνεχίζει το καθήκον της μέσω των ανθρωπιστικών αποστολών της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού.

Πηγή: https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco

(*) από την Ολυμπία Ραφαέλα Δημητροπούλου Ελέζη