Ελληνικό έντυπο για το Διεθνές Έτος Νεολαίας του ΟΗΕ

“Ελληνικό έντυπο για το Διεθνές Έτος Νεολαίας του ΟΗΕ” [brochure, 2010]

Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Ψήφισμα A/RES/64/134 με το οποίο ανακήρυξε το έτος από τις 12 Αυγούστου 2010 ως τις 12 Αυγούστου 2011 ως το Διεθνές Έτος Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών – United Nations International Year of Youth με θέμα “Διάλογος και Αλληλοκατανόηση”. Το Έτος συνέπεσε με την 25η επέτειο του πρώτου Διεθνούς Έτους Νεολαίας το 1985 που είχε θέμα τη συμμετοχή, την ανάπτυξη και την ειρήνη.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είχε την τιμή να διατελέσει κύριος εταίρος του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (Γραφείο για την Ελλάδα και την Κύπρο) για την προώθηση του Διεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Νεολαίας υλοποίησε πολυάριθμες δραστηριότητες για τη νεολαία, επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του ενημερωτικού εντύπου του ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος και υποδέχθηκε στην Ελλάδα την Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας, κα.  Monique Coleman.

Δείτε το έντυπο εδώ.

Close Menu