Στρατηγική του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία 2030

Η Στρατηγική για τη Νεολαία λειτουργεί ως πλαίσιο προστασίας για την καθοδήγηση ολόκληρου του ΟΗΕ, καθώς ενισχύει το έργο του με τη νεολαία και για τη νεολαία στους τρεις πυλώνες του την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αειφόρο ανάπτυξη σε όλα τα πλαίσια Επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα του ΟΗΕ να εμπλέκει τους νέους και να επωφελείται των απόψεων, των οπτικών και των ιδεών τους Επιδιώκει.

Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 2021)

Δείτε εδώ την ελληνική έκδοση.

Δείτε εδώ την ελληνική έκδοση και άλλες χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ.

"TOGETHER Project - Erasmus+ KA2" | Project Brochure

“TOGETHER Project – Erasmus+ KA2” | Project Brochure
[e-publication, 2020]

The TOGETHER project has been funded, by the European Commission through the Portuguese National Agency for the Erasmus+ Programme, with the aim of creating social responsibility among university students and staff regarding the integration of refugees. The project will include, among the project results, a Refugees Welcome Map, a Training Package for university students, and guidelines for academic staff.

 

View the English brochure here.

Δείτε εδώ το Ελληνικό έντυπο.

"COM'ON EUROPE - Two Years in Making Participatory Budgeting for Youth Happen" | Booklet

“COM’ON EUROPE – Two Years in Making Participatory Budgeting for Youth Happen
[e-publication, 2019]

The booklet was created in the context of the launched initiative called “COM’ON Europe – European Platform of Participatory Budgeting for Youth”, under the Erasmus+ KA2 framework. 

The Goal of COM’ON Europe is to create an open source framework for European cities in implementing participatory budgeting processes, which target young people not just as creators and initiators but also as decision makers themselves It also aims to create a platform for cooperation between cities which applied or are willing to apply similar processes in the near future. The project aims to reach these goals until June 2019.

 

View the booklet here – Δείτε εδώ την έκδοση.

Ελληνικό έντυπο για το Διεθνές Έτος Νεολαίας του ΟΗΕ

“Ελληνικό έντυπο για το Διεθνές Έτος Νεολαίας του ΟΗΕ” [brochure, 2010]

Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Ψήφισμα A/RES/64/134 με το οποίο ανακήρυξε το έτος από τις 12 Αυγούστου 2010 ως τις 12 Αυγούστου 2011 ως το Διεθνές Έτος Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών – United Nations International Year of Youth με θέμα “Διάλογος και Αλληλοκατανόηση”. Το Έτος συνέπεσε με την 25η επέτειο του πρώτου Διεθνούς Έτους Νεολαίας το 1985 που είχε θέμα τη συμμετοχή, την ανάπτυξη και την ειρήνη.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είχε την τιμή να διατελέσει κύριος εταίρος του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (Γραφείο για την Ελλάδα και την Κύπρο) για την προώθηση του Διεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Νεολαίας υλοποίησε πολυάριθμες δραστηριότητες για τη νεολαία, επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του ενημερωτικού εντύπου του ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος και υποδέχθηκε στην Ελλάδα την Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας, κα.  Monique Coleman.

Δείτε το έντυπο εδώ.