ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

Πρόκειται για ένα δημόσιο ιστότοπο όπου οι οργανώσεις που εκπροσωπούν ιδιαίτερα συμφέροντα σε επίπεδο ΕΕ εγγράφονται και επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε σχέση με τα εν λόγω συμφέροντα: Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Έτος 2018
  • Έτος 2016
  • Έτος 2015
  • Έτος 2014
  • Έτος 2013
  • Έτος 2012
  • Έτος 2011
  • Έτος 2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης – “Thess-Dikio”

Δίκτυο Select Respect για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη

Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Ο Όμιλος μας υπέγραψε στις αρχές του 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης, επισφραγίζοντας την ήδη υπάρχουσα άριστη επικοινωνία, υποστήριξη και συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων της κοινωνίας των πολιτών.