Ο τομέας επικοινωνίας και πληροφόρησης της UNESCO με τη σημερινή του μορφή ιδρύθηκε το 1990. Όλα τα προγράμματα θεμελιώνονται από το σύνταγμα της UNESCO, το οποίο απαιτεί ο οργανισμός να προωθεί την «ελεύθερη ροή ιδεών μέσω λέξεων και εικόνων». Ο συγκεκριμένος τομέας παρέχει επίσης την γραμματειακή υποστήριξη σε δύο διακυβερνητικά προγράμματα: το διεθνές πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επικοινωνίας (IPDC) και τις πληροφορίες για όλα τα προγράμματα.

Υλοποιεί διάφορα διαπεριφερειακά, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα με επιπλέον προϋπολογισμό που χρηματοδοτούνται κυρίως στην Αφρική, τις Αραβικές χώρες, την Ασία, τον Ειρηνικό, την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Τέλος, συνεργάζεται με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, διμερείς αναπτυξιακούς οργανισμούς, διεθνείς και περιφερειακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς.