Ο Στέφανος Κατσούλης είναι σήμερα Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, στο αντικείμενο του Δικαίου των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών (θεσμική και ουσιαστική διάσταση). Παράλληλα, είναι τελειόφοιτος της Νομικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με άριστα) στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και πτυχίου (με άριστα) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο παρελθόν έχει παρακολουθήσει κύκλο θερινών μαθημάτων Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης.

Είναι ερευνητικός συνεργάτης της Έδρας UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και βοηθός της Οργανωτικής Επιτροπής του ετήσιου Διεθνούς Μοντέλου προσομοίωσης των Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη (ThessISMUN) από το 2010 ως σήμερα.Επιπλέον, διατελεί βοηθός της Επιβλέπουσας Καθηγήτριας  του, κας. Π. Νάσκου-Περράκη (σ/χος), στο πλαίσιο των ερευνητικών της δραστηριοτήτων. Ακόμη, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 είναι βοηθός έρευνας και διδασκαλίας της Έδρας Jean Monnet “Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού” της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο δίκαιο των διεθνών οικονομικών οργανισμών, στο νομικό πλαίσιο των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών (ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και τελωνειακές ενώσεις), στην εφαρμογή του δικαίου του διεθνούς εμπορίου και ειδικότερα των συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και σε ζητήματα σχετικά με τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τον πολιτισμό.

Ως ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, υπηρετεί ως Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης από το 2010.

Δημοσιεύσεις:

  • “Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: Η περίπτωση της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών” στο βιβλίο: Περράκη-Νάσκου Π., Η Διεθνής Προστασία του Δικαιώματος στην Εκπαίδευση, 2015 (υπό έκδοση).
  • “European integration through a different prism: the Council of Europe” and “History of the European Integration: some critical reflections, Europe in Crisis”. Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, Συμπεράσματα του Σεμιναρίου Υποψηφίων Διδακτόρων: “Euro(pe) – Crisis without end? What is the European Vision for the 21st century?» [Διοργάνωση: The Franco-German Youth Office (FGYO), the Institut d’études politiques (IEP) de Grenobles, the Chair for South-East European History at the Humboldt University and the Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe] (Απρίλιος 2013).
  • Συμβολή στο βιβλίο: Perraki-Naskou P., International Mechanisms Protecting Human Rights. Texts, Comments and Case law, Ant. N. Sakkoulas/ Bruylant, 2010: Συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας της Επιτροπής του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, σελ. 62-134 και της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σελ. 537-555.
  • Συμβολή στην Ελληνική μετάφραση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου, υπό την επιμέλεια της Καθηγήτριας Π. Νάσκου-Περράκη, 2009: Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, [http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150]
    και Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Ευρώπη, Βρυξέλλες [http://www.unric.org/el/human-rights-greek/46].
  • “Game Theory in International Relations; Chicken Game: The 1987 Crisis Between Greece and Turkey”, International Affaires Academic Journal (NeophyteRilskiUniversity in Bulgaria). Vol. 1, 2007, pp. 167-178 (with Mertzanidis N.).