Νέα της UNESCO – Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον

Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Απρίλιος 2015]

Διεθνές συμπόσιο για το Σύστημα προειδοποίησης για Τσουνάμι.
Στις 20-21 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Χαβάη διεθνές συμπόσιο με θέμα το Σύστημα προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό. Το Σύστημα τελεί υπό την αιγίδα της Ωκεανογραφικής Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO (IOC). Το επιχειρησιακό κέντρο του συστήματος, που έχει τη βάση του στη Χαβάη, αξιολογεί την απειλή σε περίπτωση σεισμού και προειδοποιεί τις χώρες που πρόκειται να επηρεαστούν από πιθανό τσουνάμι. Το μοντέλο του Ειρηνικού έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για άλλα τρία συστήματα, που ξεκίνησαν μετά το φονικό τσουνάμι του Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των περιοχών που εκτίθενται περισσότερο, συμπεριλαμβανομένου του Ινδικού Ωκεανού, της Καραϊβικής, του Βόρειο-Ανατολικού Ατλαντικό και της Μεσογείου. Όμως, παρόλο που θεωρείται επιτυχές, εξακολουθεί να έχει κενά διότι ακόμη και αν μπορεί να ειδοποιεί τις εθνικές αρχές γρήγορα, το μήνυμα θα πρέπει στη συνέχεια να μεταδοθεί σε ευπαθείς παράκτιους πληθυσμούς για τους οποίους υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χτυπηθούν λίγα λεπτά μετά το σεισμό.

Πηγές: http://www.unesco.org/new/en/media-services/in-focus-articles/50-years-of-tsunami-warning-in-the-pacific 
http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1911:international-tsunami-symposium&catid=2153:its&Itemid=2596 

Εγχειρίδιο με θέμα «Παράκτιος Μπλε Άνθρακας: οι μέθοδοι για την εκτίμηση των αποθεμάτων άνθρακα και συντελεστές εκπομπών σε ριζοφόρα, αλμυρόβαλτους, και λιβάδια Ποσειδωνίας».
Τα παράκτια οικοσυστήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανθρώπινης ευημερίας και της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Έχει παρατηρηθεί ότι διάφορα είδη θαλάσσιων λιβαδιών απομονώνουν και αποθηκεύουν σημαντικές ποσότητες παράκτιου μπλε άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τον ωκεανό, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η συντήρηση και αποκατάσταση αυτών των παράκτιων οικοσυστημάτων είναι πολύ σημαντική αλλά οι χώρες δεν έχουν ενσωματώσει τον παράκτιο μπλε άνθρακα στην πολιτική τους για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή τις πολιτικές διαχείρισης και δράσεις των παράκτιων περιοχών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μια ομάδα από εμπειρογνώμονες, η Πρωτοβουλία για τον Μπλέ Άνθρακα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και η Διακυβερνητική Επιτροπή για τους Ωκεανούς (IOC) της UNESCO, παρήγαγαν ένα εγχειρίδιο. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει στους επιστήμονες και διαχειριστές παράκτιων περιοχών ένα πρακτικό εργαλείο για τη μέτρηση αποθεμάτων άνθρακα σε παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα με απώτερο στόχο να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ισχυρών δεδομένων του μπλε
άνθρακα.
Πηγή: http://en.unesco.org/news/coastal-blue-carbon-step-step-new-manual-measuring-assessing-and-analyzing-carbon-field-and-lab

Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Μάρτιος 2015]

UNESCO-IHP στο 7ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό – Νερό για το μέλλον μας
Το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό είναι η μεγαλύτερη διεθνής εκδήλωση που προωθεί ενέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο . Πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια σε συνεργασία με ιθύνοντες από όλες τις περιοχές του κόσμου ,δίνοντας λύσεις και τεχνογνωσία γύρω από το νερό. Από το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό η UNESCO – Διεθνές Υδρολογικό Πρόγραμμα (IHP) συμμετέχει ενεργά, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο σε τομείς όπως η διασυνοριακή διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η διαχείριση οικοσυστημάτων, η ποιότητα, η ρύπανση και η εκπαίδευση για το νερό. Από τον Απρίλιο 12-18 ,2015 το 7ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό «Νερό για το μέλλον μας» θα φιλοξενηθεί από τη Δημοκρατία της Κορέας και θα λάβει χώρα στο Daegu και Gyeongbuk.
Πηγή: http://en.unesco.org/events/unesco-ihp-7th-world-water-forum-water-our-future

Περιβαλλοντική Αλλαγή και Κοινωνία
Πριν από τη διάσκεψη του 2015 «Paris Climat», η UNESCO και η πανεπιστημιούπολη της Λατινικής Αμερικής Sciences Po διοργανώνουν μια εβδομάδα αφιερωμένη στην περιβαλλοντική αλλαγή και την κοινωνία, που θα πραγματοποιηθεί στο Πουατιέ στη Γαλλία, 23-27 Μαρτίου 2015.Το συμπόσιο θα κινηθεί γύρω από τέσσερις άξονες: γνώση, φαντασία, προσαρμογή, και διακυβέρνηση. Η εκδήλωση αυτή έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει πολίτες και ιδιαίτερα νέους.

Πηγή: http://en.unesco.org/events/environmental-change-and-society

Έκθεση για την Παγκόσμια Ανάπτυξη Νερού σε Νέο Δελχί
Ο πλανήτης αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα στην παροχή νερού , αν δεν βελτιωθεί δραστικά η διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η Έκθεση Ανάπτυξης Νερού του 2015 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου στο Νέο Δελχί (Ινδία), εγκαίρως για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου). Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό μας υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε επαρκή ποσότητα ασφαλούς νερού για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/launch_of_the_world_water_development_report_in_new_delhi/#.VSfgJvmsVqV

Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Φεβρουάριος 2015]

«Επιστήμες για την Ειρήνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα έκδοση του Τομέα των Φυσικών Επιστημών στην οποία αποτυπώνεται το τρέχον έργο της UNESCO στον τομέα της επιστήμης και στοχεύει στο να προκαλέσει τους αναγνώστες να ενταχθούν στις προσπάθειές της για ένα ειρηνικό μέλλον που θα βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη.
Περιλαμβάνει θέματα όπως: οι επιστήμες στην ενδυνάμωση της κοινωνίας, στη διαχείριση των φυσικών νερών, στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στην οικοδόμηση ασφαλών και ευημερούντων χωρίς αποκλεισμούς κοινοτήτων, στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Τα κεφάλαια είναι εμπλουτισμένα με φωτογραφίες από αντίστοιχες εκδηλώσεις, προγράμματα και δραστηριότητες.

Πηγή: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219756E.pdf

Τεχνολογίες που βασίζονται στο φως: βιώσιμες λύσεις για το μέλλον
Πάνω από χίλιοι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην UNESCO στις 19-20 Ιανουαρίου 2015 προκειμένου να ενημερωθούν για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους το φως κάνει τη διαφορά στην καθημερινή μας ζωή και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν στις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις οι τεχνολογίες που βασίζονται στο φως
Η μελέτη του φωτός οδήγησε σε εφαρμογές που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Επικοινωνίες οπτικών ινών διευκολύνουν το διαδίκτυο που χρησιμοποιούμε σήμερα. Τα Λέιζερ μπορούν να κωδικοποιήσουν εκατοντάδες δεδομένων για την αποθήκευση μια ολοένα αυξανόμενης βάσης γνώσεων. Οι τεχνολογίες που βασίζονται στο φως μας βοηθούν να εξερευνήσουμε το διάστημα με τηλεσκόπια εξοπλισμένα με αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα από το υπεριώδες στο υπέρυθρο εύρος του φάσματος και ακόμη να χαρτογραφήσουν το Σύμπαν.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), ένας βελτιωμένος αποδοτικός φωτισμός θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό κατά 50% και εκπομπές CO2 ισοδύναμες με εκείνες της Γερμανίας θα μπορούσαν να αποφευχθούν για ένα χρόνο.

Ένας πολύπλοκος μαθηματικός τύπος: Kορίτσια & γυναίκες στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά στην Ασία
Ποιοι παράγοντες μπορεί να προκαλούν τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM); Τι μπορεί να γίνει για να προσελκύσουν περισσότερα κορίτσια και γυναίκες από την Ασία και πιο πέρα;
Η Έκθεση, “A Complex Formula. Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia”, απαντάει σε τρία θεμελιώδη ερωτήματα: πού βρισκόμαστε; τι μας οδήγησε εδώ; τι γίνεται από εδώ; Εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις διαφορές μεταξύ των φύλων στην επίτευξη της μάθησης στα μαθηματικά και την επιστήμη, τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και εκπαιδευτικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη στάση των κοριτσιών και των γυναικών έναντι τομέων STEM ως επιλογή περαιτέρω μελέτη και καριέρα. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε ευρήματα που βασίζονται σε περιφερειακή μελέτη, με έρευνα που διεξήχθη σε επτά χώρες: Καμπότζη, Ινδονησία, Μαλαισία, Μογγολία, Νεπάλ, τη Δημοκρατία της Κορέας και του Βιετνάμ. Μαζί με αυτά τα ευρήματα, η έκθεση παρέχει επίσης προβληματισμούς και τα συμπεράσματα για την περαιτέρω μελέτη και τη χάραξη πολιτικής στην Ασία και πέρα.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2014-water-and-energy/

Νέα της UNESCO «Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον» [Δεκέμβριος 2014]

10 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Επιστημών για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη
Η 10η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Επιστημών για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη. Σε μήνυμά της η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κα Irina Bokova, αναφέρει: «Περισσότερο από ποτέ, σε αυτή τη νέα εποχή με τα περιορισμένα μέσα, είναι ανάγκη να καλλιεργήσουμε την ανεξάντλητη ενέργεια και δημιουργικότητα των νέων γυναικών και ανδρών ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες πολύπλοκες προκλήσεις. Η ποιότητα στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών είναι ζωτική, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Σήμερα, χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση για να σταματήσει η μείωση της εγγραφής των νέων στις επιστήμες, από πολύ νεαρή ηλικία».

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2014/#.VHQsIChAXAB

Ενδυναμώνοντας μια γενιά νέων που καινοτομούν: Ταξιδέψτε τις ιδέες σας
Η πρωτοπόρος εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Airbus και η UNESCO έχουν υπογράψει επίσημη συνεργασία για την υποστήριξη μιας παγκόσμιας πρόκλησης για φοιτητές με τίτλο «Ταξιδέψτε τις ιδέες σας». Για να γιορτάσει τη συμφωνία, η Airbus επέκτεινε την προθεσμία εγγραφής στον διαγωνισμό μέχρι την 1η Δεκέμβρη 2014 προκειμένου να υποβάλουν τις ιδέες τους.

Η Flavia Schlegel, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Φυσικών Επιστημών στην UNESCO εξήγησε: «Η ενδυνάμωση των νέων γενεών που προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλο τον κόσμο, είναι το κλειδί για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους. Ο Διαγωνισμός αυτός κάνει μια εξαιρετική δουλειά προκαλώντας φοιτητές σε όλο τον κόσμο να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για να ανταποκριθούν σε βασικές προκλήσεις για την αεροπορία και έτσι βοηθά ενισχύσει το έργο της UNESCO στην εκπαίδευση της μηχανικής ».

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/about-us/single-view/news/empowering_a_new_generation_of_young_innovators_fly_your_ideas/#.VHQ7LihAXAA

HydroEco’2015: Διεθνής πολυθεματική Διάσκεψη στην Αυστρία (13-16 Απριλίου 2015) για την Υδρολογία και την Οικολογία
Θέμα της Διάσκεψης είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των υπογείων και (ή) των επιφανειακών υδάτων και των οικολογικών συστημάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπορροϊκή (hyporheic) ζώνη σε παρόχθιες περιοχές, όπου το οικολογικό σύστημα αλληλοεπιδρά με τις ροές νερού και χημικών μεταξύ των επιφανειακών υδάτων, των υπόγειων υδάτων και την ακόρεστη ζώνη του εδάφους.
Ο στόχος αυτής της πέμπτης διάσκεψης HydroEco είναι τετραπλός:
να παρουσιάσει νέα ευρήματα και προσεγγίσεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ υδρολογίας και οικολογίας, να προωθήσει της διεπιστημονικές αλληλεπιδράσεις σε θέματα που σχετίζονται με το νερό μεταξύ υδρολογίας, υδρογεωλογίας, βιοχημείας κλπ, να διερευνήσει προόδους όσον αφορά την παρακολούθηση, μοντελοποίηση και πρόβλεψη των υδροοικολογικών διαδικασιών και να συζητηθούν προσεγγίσεις και εφαρμογές για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών μέτρων για τη διατήρηση και αποκατάσταση της οικολογικής αξίας.

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/announced_hydroeco2015_international_conference_in_austria/back/9597/#.VHRNrShAXAA