Νέα της UNESCO – Επικοινωνία και Πληροφόρηση

Νέα της UNESCO «Επικοινωνία & Πληροφόρηση» [Μάρτιος 2015]

Το Συνέδριο διαδικτύου 2015 συζητά τη νέα μελέτη της UNESCO για το διαδίκτυο
Η μελέτη ήταν το αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας διαδικασίας διαβούλευσης που ακολούθησε την εντολή από 195 κράτη-μέλη της UNESCO για μια ολοκληρωμένη μελέτη σε θέματα που σχετίζονται με το Internet στο πλαίσιο της εντολής της UNESCO. Με την επωνυμία «συνδέοντας τις τελείες», η εκδήλωση παρείχε μια πλατφόρμα για να εξερευνήσουμε τα πορίσματα της μελέτης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την οριστικοποίησή του. Διαθέτει παρουσιάσεις από ένα ευρύ φάσμα ομιλητών από όλα τα μέρη του κόσμου.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/netconference_2015_debates_new_unesco_study_on_the_internet/#.VSaW2pMXWxw

«Χτίζοντας την ψηφιακή ασφάλεια για τη δημοσιογραφία»
“Χτίζοντας την ψηφιακή ασφάλεια για τη δημοσιογραφία: μια έρευνα επιλεγμένων θεμάτων” είναι ο νέος τίτλος της τέταρτης έκδοσης της σειράς «ελευθερία στο διαδίκτυο» της UNESCO. Παράλληλα με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της δημοσιογραφίας, που φέρνει πρωτοφανή οφέλη τόσο για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές της δημοσιογραφίας, υπάρχουν ανησυχητικές τάσεις που έχουν προκύψει. Η δημοσίευση αυτή προσδιορίζει επομένως τουλάχιστον 12 ψηφιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ή αυθαίρετης ψηφιακής επιτήρησης, εντοπισμού θέσης, και το λογισμικό και το υλικό εκμεταλλεύεται χωρίς τη γνώση του στόχου.

Κατά την εξέταση των περιπτώσεων παγκοσμίως, η δημοσίευση αυτή χρησιμεύει ως πόρος για μια σειρά από παράγοντες. Με λίγα λόγια, επιτηρεί τις εξελισσόμενες απειλές, και αξιολογεί προληπτικά, προστατευτικά και προληπτικά μέτρα. Αυτό δείχνει ότι η ψηφιακή ασφάλεια για τη δημοσιογραφία περιλαμβάνει, αλλά και ξεπερνά την τεχνική διάσταση. Η δημοσίευση αυτή παρέχει επίσης μια επισκόπηση των παραγόντων και των πρωτοβουλιών που εργάζονται για την αντιμετώπιση ψηφιακή ασφάλεια, καθώς και τον εντοπισμό των κενών στις γνώσεις που απαιτούν για την ευαισθητοποίηση.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/building_digital_safety_for_journalism_unesco_launches_a_new_publication/#.VSaXGZMXWxw

 

Νέα της UNESCO: «Επικοινωνία & Πληροφόρηση» [Φεβρουάριος 2015]

«Παγκόσμιος Άτλας Γλωσσών της UNESCO: τελικές συστάσεις για το σχέδιο δράσης»

Η UNESCO έχει κυκλοφορήσει ένα στρατηγικό έγγραφο σχετικά με τα επόμενα βήματα για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας στο διαδίκτυο. Πάνω από 60 κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και επαγγελματικές οργανώσεις από 25 χώρες συνέβαλαν στην εκπόνηση του παρόντος εγγράφου και παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, προκειμένου να ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Άτλας γλωσσών της UNESCO.

Όταν τεθεί σε λειτουργία, ο Παγκόσμιος Άτλας γλωσσών της UNESCO πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία για τις γλώσσες, τις πολιτικές, τους κανονισμούς, τις τεχνικές συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό. Αναμένεται ότι μια νέα παγκόσμια προσβάσιμη και ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την προώθηση των γλωσσών του κόσμου σε απευθείας σύνδεση, να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, χρησιμοποιώντας ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς τεχνολογικές λύσεις μεταξύ των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών γλωσσικών θεσμών.

Source: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/towards_unescos_world_atlas_of_languages_final_recommendations_for_the_action_plan/

 

«Οι ενδιαφερόμενοι φορείς επανεξετάζουν τη μελέτη της UNESCO σχετικά με την πρόσβαση, την ελεύθερη έκφραση, την ιδιωτική ζωή και την ηθική στο διαδίκτυο» 

Το συνέδριο θα εξετάσει και να οριστικοποιήσει μια ολοκληρωμένη μελέτη για θέματα σχετικά με το Διαδίκτυο, με τον τίτλο Keystone. 195 κράτη μέλη της UNESCO το 2013 ζήτησαν από τον Οργανισμό να διεξάγει μια ολοκληρωμένη και συμβουλευτική μελέτη πολλών ενδιαφερομένων σχετικά με θέματα διαδικτύου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της UNESCO.

Η UNESCO έχει μια μακρά εμπλοκή σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Source:http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/stakeholders_to_review_unesco_study_on_access_free_expression_privacy_and_ethics_on_the_internet/

«Ειδική Ακαδημαϊκή Σύνοδος για την ασφάλεια των δημοσιογράφων»

Σύμφωνα με τα δεδομένα της UNESCO περισσότεροι από 700 δημοσιογράφοι και υπάλληλοι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Πάνω από εννέα στις δέκα περιπτώσεις θανάτωσης των δημοσιογράφων παραμένουν άλυτα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος της ατιμωρησίας και μια ανατριχιαστική επίδραση στην κοινωνία σε ένα κλίμα φόβου και αυτολογοκρισίας.

Η ειδική αυτή συνεδρίαση είναι η πρώτη σε μια σειρά από ειδικά εργαστήρια που διοργανώνονται από την UNESCO, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, καθώς και για τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού ερευνητικού θεματολογίου για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Source:http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/special_academic_session_on_safety_of_journalists/

«Κινητή τεχνολογία: ένας καταλύτης της χειραφέτησης των γυναικών»

«Αξιοποιώντας την τεχνολογία για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών »είναι το θέμα για την εβδομάδα εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων, η οποία άνοιξε στις 23 Φεβρουαρίου στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Την πρώτη ημέρα, μια σειρά εργαστηρίων έδειξαν ότι η κινητή τεχνολογία είναι ένα βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής και την κατάσταση των γυναικών.

Πέρα από τη χρήση τους ως ένα απλό μέσο επικοινωνίας, οι κινητές συσκευές βοηθούν στο να παρέχουν την αίσθηση της φυσικής ασφάλειας για τις γυναίκες, καθώς και συμβουλές για την υγεία.

Source: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/mobile_technology_an_enabler_of_women_empowerment/