You are currently viewing Εθελοντική Πρακτική Άσκηση στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Εθελοντική Πρακτική Άσκηση στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης προκηρύσσεται κύκλος εθελοντικής πρακτικής άσκησης για νέους ενδιαφερόμενους.

Η προκήρυξη αφορά πέντε άτομα ηλικίας από 18-30 ετών, τα οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του Ομίλου οι οποίες εντάσσονται στους τομείς δράσης της UNESCO (Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιστήμες, Επικοινωνία & Πληροφόρηση) και συνάδουν με τις προτεραιότητες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Κύριο αντικείμενο της άσκησης είναι η ενασχόληση με την υλοποίηση δράσεων στους θεματικούς άξονες της UNESCO, η ένταξη σε συλλογικές εθελοντικές δραστηριότητες, η διεύρυνση του πεδίου ενδιαφερόντων και η βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εθελοντική (μη αμειβόμενη) πρακτική άσκηση στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, αποστέλλετε email  με θέμα “Πρακτική Άσκηση – Όνομα Επώνυμο” (π.χ. Πρακτική Άσκηση – Γιάννης Παπαδόπουλος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr επισυνάπτοντας ένα βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση βιογραφικού Europass) και μια συνοδευτική επιστολή (motivation letter) ως 300 λέξεις, μέχρι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί θετικά η συνάφεια του αντικειμένου, η επαρκής γνώση των βασικών εφαρμογών του Microsoft office σε Η/Υ, αλλά και η ικανότητα χειρισμού ιστοσελίδων wordpress.

Απαιτείται ομαδικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας και βούληση εθελοντικής συνδρομής στις δράσεις του Ομίλου.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει επεξεργασία των αιτήσεων σε πρώτο στάδιο και θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης στην οποία θα κληθούν όσοι επιλεγούν για την επόμενη φάση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα ενημερωθούν με email.


ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η άσκηση διαρκεί 4 μήνες, από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2019. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια 20 ώρες την εβδομάδα. Είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε ασκουμένου (π.χ. απουσία λόγω συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, μαθήματα, συνέδριο ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα. Οι ώρες και οι μέρες συνεργασία θα διαμορφωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους ασκούμενους, σύμφωνα με τυχόν άλλες υποχρεώσεις τους.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με φυσική παρουσία στο γραφείο και στις εκδηλώσεις του Ομίλου.

Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μετάφραση κειμένων (ελληνικά/αγγλικά), υποστήριξη των εκδηλώσεων και δράσεων του Ομίλου (προετοιμασία, διεξαγωγή), έρευνα, αποδελτίωση και ανεύρεση πληροφοριών κ.α. Τα επιμέρους καθήκοντα,  θα οριστικοποιηθούν μετά την τελική επιλογή των υποψηφίων.

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, θα δοθεί πιστοποιητικό και συστατική για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία, θα αποκτήσουν εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, θα αναπτύξουν το ομαδικό τους πνεύμα και θα εξοικειωθούν με τα προγράμματα κινητικότητας νέων στο πλαίσιο του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, όπως προτεραιότητα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας (Erasmus+) που υλοποιεί ο Όμιλος και θα έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα τους.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης.