You are currently viewing Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Φεβρουάριος 2015]
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα της UNESCO “Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον” [Φεβρουάριος 2015]

«Επιστήμες για την Ειρήνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα έκδοση του Τομέα των Φυσικών Επιστημών στην οποία αποτυπώνεται το τρέχον έργο της UNESCO στον τομέα της επιστήμης και στοχεύει στο να προκαλέσει τους αναγνώστες να ενταχθούν στις προσπάθειές της για ένα ειρηνικό μέλλον που θα βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη.
Περιλαμβάνει θέματα όπως: οι επιστήμες στην ενδυνάμωση της κοινωνίας, στη διαχείριση των φυσικών νερών, στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στην οικοδόμηση ασφαλών και ευημερούντων χωρίς αποκλεισμούς κοινοτήτων, στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Τα κεφάλαια είναι εμπλουτισμένα με φωτογραφίες από αντίστοιχες εκδηλώσεις, προγράμματα και δραστηριότητες.

Πηγή: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219756E.pdf

Τεχνολογίες που βασίζονται στο φως: βιώσιμες λύσεις για το μέλλον
Πάνω από χίλιοι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην UNESCO στις 19-20 Ιανουαρίου 2015 προκειμένου να ενημερωθούν για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους το φως κάνει τη διαφορά στην καθημερινή μας ζωή και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν στις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις οι τεχνολογίες που βασίζονται στο φως
Η μελέτη του φωτός οδήγησε σε εφαρμογές που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Επικοινωνίες οπτικών ινών διευκολύνουν το διαδίκτυο που χρησιμοποιούμε σήμερα. Τα Λέιζερ μπορούν να κωδικοποιήσουν εκατοντάδες δεδομένων για την αποθήκευση μια ολοένα αυξανόμενης βάσης γνώσεων. Οι τεχνολογίες που βασίζονται στο φως μας βοηθούν να εξερευνήσουμε το διάστημα με τηλεσκόπια εξοπλισμένα με αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα από το υπεριώδες στο υπέρυθρο εύρος του φάσματος και ακόμη να χαρτογραφήσουν το Σύμπαν.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), ένας βελτιωμένος αποδοτικός φωτισμός θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό κατά 50% και εκπομπές CO2 ισοδύναμες με εκείνες της Γερμανίας θα μπορούσαν να αποφευχθούν για ένα χρόνο.

Ένας πολύπλοκος μαθηματικός τύπος: Kορίτσια & γυναίκες στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά στην Ασία
Ποιοι παράγοντες μπορεί να προκαλούν τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM); Τι μπορεί να γίνει για να προσελκύσουν περισσότερα κορίτσια και γυναίκες από την Ασία και πιο πέρα;
Η Έκθεση, “A Complex Formula. Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia”, απαντάει σε τρία θεμελιώδη ερωτήματα: πού βρισκόμαστε; τι μας οδήγησε εδώ; τι γίνεται από εδώ; Εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις διαφορές μεταξύ των φύλων στην επίτευξη της μάθησης στα μαθηματικά και την επιστήμη, τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και εκπαιδευτικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη στάση των κοριτσιών και των γυναικών έναντι τομέων STEM ως επιλογή περαιτέρω μελέτη και καριέρα. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε ευρήματα που βασίζονται σε περιφερειακή μελέτη, με έρευνα που διεξήχθη σε επτά χώρες: Καμπότζη, Ινδονησία, Μαλαισία, Μογγολία, Νεπάλ, τη Δημοκρατία της Κορέας και του Βιετνάμ. Μαζί με αυτά τα ευρήματα, η έκθεση παρέχει επίσης προβληματισμούς και τα συμπεράσματα για την περαιτέρω μελέτη και τη χάραξη πολιτικής στην Ασία και πέρα.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2014-water-and-energy/