Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου NET-NEET

Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου NET-NEET

We are happy to announce that our Neets from Greece Giorgia (Tzwrtzina Bati) and Alex (Αλέξανδρος Δαμιανού) have started their two weeks internship at Urban – Cucina a Peso Restaurant,in Bari Italy.

The professional mobility is developed in the framework of the Ka2 project “NET NEET / A Network for NEET mobility“. The goal is to promote mobility projects aimed for young neets with a low level of qualification as well to enhance their key skills and life skills, in sectors and environments related to local development, especially in SMEs. #netneet #erasmus#unescoyouthclubofthessaloniki


Close Menu