Πρόσκληση συμμετοχής στο 16o International Youth Conference: “European Values for the Future of SEE countries”.

Πρόσκληση συμμετοχής στο 16o International Youth Conference: “European Values for the Future of SEE countries”.

Σας προσκαλέσουμε στο 16ο International Youth Conference με θέμα “European Values for the Future of SEE countries”. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2018, στο Κρούσεβο της ΠΓΔΜ.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Youth Alliance-Krusevo με την υποστήριξη του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και τον τρόπο συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη να επικοινωνήσουν με τον φορέα υλοποίησης στο Facebook, στο Twitter, στο Skype (krusevo youth) και φυσικά μέσω email (conference2018@krusevoconference.org.mk).

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Αυγούστου 2018. Το προφίλ και τα ενδιαφέροντα των αιτούντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις απόψεις που θα αποκρυσταλλωθούν στη σχετική έκθεση ιδεών που θα συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής τους.

To International Youth Conference θα δώσει την ευκαιρία σε 58 συμμετέχοντες από 16 χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης να παρακολουθήσουν το Συνέδριο με πλήρη υποτροφία (80% των ταξιδιωτικών δαπανών και 100% των εξόδων διαμονής, διατροφής και του κόστους συμμετοχής). Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν λάβει πλήρη υποτροφία, θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο συνέδριο με μειωμένο κόστος συμμετοχής, βάσει των προσόντων και ενδιαφερόντων του.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συμμετέχει και υποστηρίζει από την αρχή την ιδιαίτερη αυτή προσπάθεια να έρθουν κοντά νέοι από διάφορες χώρες των Βαλκανίων προκειμένου να συνδιαλλαγούν για καίρια ζητήματα της εποχής μας.

Dear Sir/Madam,

It is our pleasure to invite you to the 16th edition of the International Youth Conference “European Values for the Future of SEE countries”. The conference will take place from the 27th of September to 1st of October, 2018 traditionally in Krusevo, FYROM.

The event is organized by Youth Alliance-Krusevo supported by Stability Pact for South Eastern Europe, sponsored by Germany and CIVICA Mobilitas program, in partnership with the Friedrich Ebert Foundation.  Detailed information regarding the conference can be found on the project web site. Likewise you can contact us on FacebookTwitter, Skype (krusevo youth), mail

The application form is available on our web site and the application deadline is 25th of August, 2018. Regarding the selection criteria, the applicant’s background and interest for participation in the conference will be of great importance. One of the most relevant selection principle will be their opinions reflected in the essay as well as demonstrated dedication towards the multiplication of the conference results.

IYC is providing 58 participants from 16 SEE countries with an opportunity to attend the conference with a full bursary (80% of the travel costs and 100% accommodation and costs participation costs; no participation fee). “Early birds” will have much more opportunity to attend the conference with full bursary, therefore send your application as soon as possible. On the other hand, there will be a chance for participation on the conference with participation fee for all suitable candidates with a range of backgrounds, skillsets and nationalities.

We would like to invite you to disseminate this invitation as widely as possible to whomsoever might be interested to participate.

Best regards,

The International Youth Conference Team

Close Menu