Ενημέρωση για θέματα νεολαίας στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση για θέματα νεολαίας στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Μετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλύρου και με την παρουσία του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτιστικών Φορεων νομού Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής έγινε από τον Όμιλο μας ενημέρωση για τις δράσεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους. Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που έχουν οι σύλλογοι και οι εθελοντικές οργανώσεις σήμερα και η αναγκαιότητα συνεργασίας, δικτύωσης και κοινών δράσεων.

Η εκδήλωση έγινε στις 18-10-2011 στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλύρου.

Close Menu