Η κατηγορία ¨Νέα της UNESCO” αποσκοπεί στην περαιτέρω διάχυση των πληροφοριών που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του διεθνούς οργανισμού της UNESCΟ, και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά οικειοποίηση των ειδήσεων που αναφέρονται.

Τη συλλογή και μετάφραση των ειδήσεων έχουν αναλάβει οι ασκούμενοι στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, με βάση τον ειδικότερο τομέα δραστηριοποίησης τους. Ειδικότερα: η Βασιλεία Βάσσου στην “Εκπαίδευση”, η Μαρία Αθανασίου στον “Πολιτισμό”, ο Γιάννης Τσίλσου στις “Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες”, η Αναστασία Παλλόγλου στις “Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον”, και τέλος, ο Σωτήρης Μανταρτζίδης στην “Επικοινωνία και Πληροφόρηση”.

education

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

social-human-sciences

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


natural

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


cbc9c992b2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ