Παρουσίαση του “Educational Practices for Youth Workers – Collection Book” – 29.09 [18:00]

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης σας καλεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00-19:00 να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή παρουσίαση του "Educational Practices for Youth Workers - Collection Book". Η έκδοση αυτή είναι αποτέλεσμα ερευνητικής…

Continue Reading

Ενημερωτικό έντυπο και πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “TOGETHER”

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 "TOGETHER". Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής…

Continue Reading

ENVI – Ενημερωτική εκδήλωση για αγρότες, 07/03/2014

Στόχοι του Παραδοτέου 2.3.3., στο πλαίσιο της Δράσης 2.3. του Πακέτου Εργασίας ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα», ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των δημοτικών υπαλλήλων και του γενικού πληθυσμού της…

Continue Reading

ENVI – Ενημερωτική εκδήλωση για αγρότες, 20/01/2014

Στόχοι του Παραδοτέου 2.3.2., στο πλαίσιο της Δράσης 2.3. του Πακέτου Εργασίας ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα», ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των αγροτών της περιοχής του Δήμου Δέλτα, αναφορικά…

Continue Reading

ENVI – Ενημερωτική εκδήλωση για μαθητές δημοτικών σχολείων, 14-16/05/2013

Στόχοι του Παραδοτέου 2.3.1., στο πλαίσιο της Δράσης 2.3. του Πακέτου Εργασίας ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα», ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση μαθητών δημοτικών σχολείων της περιοχής του Δήμου Δέλτα,…

Continue Reading

Παράταση υποβολής προτάσεων για το έργο ENVI που υλοποιεί ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι τη Δευτέρα 11/02/2013 και ώρα 14:00 για την υποβολή προτάσεων για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του Ομίλου UNESCO Νέων…

Continue Reading

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή ανάδοχου για την υποστήριξη του Ομίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση του Προγράμματος ENVI

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του Ομίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας: ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός», ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα», ΠΕ3…

Continue Reading

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, Πρόγραμμα ENVI

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τσιμισκή 16, 54623 Θεσσαλονίκη, 8ος όροφος, γραφείο 4 Τ.Θ. 12019, 54110 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2012 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή…

Continue Reading
Close Menu